AKTUÁLNĚ

Ne 3.3.22 - Doplnil jsem foto z Dětského karnevalu. Na pomoc Ukrajině z dobrovolného vstupného a zisku na baru putovalo 11 000 Kč. Moc děkujeme všem, kteří přispěli.

So 13.11.21 - Doplnil jsem foto z akce Duhový den 2021. Pěkné pokoukání.

Ne 7.11.21 - Doplnil jsem pozvánku na VVH 2021 a Slavnostní otevření zrekonstruovaného Hasičského domu

Ne 15.8.21 - Dopnil jsem pozvánku na Duhový den 2021 a Nohejbalový turnaj 2021

Pá 17.7.20 - Přidal jsem foto z Duhového dne 2020

Nový kontaktní email na naše SDH je sdh.vrchovina@seznam.cz

Události:

29.6.2019

Dětský den 2019

V sobotu 29. června jsme na místním hřišti pořádali dětský den. Připravili jsme mnoho soutěží pro děti a bohaté občerstvení pro dospělé. Děti se také mohly do sytosti vydovádět ve skákacím hradě. Každý dětský návštěvník si odnesl balíček sladkostí s nějakou drobností.
Chtěli bychom poděkovat městu Nová Paka, Sportovcům pro Novou Paku za bezplatné zapůjčení skákacího hradu, Bráně do Českého ráje MAS, auto modelářům za skvělé ukázky v mistrovském ovládání svých modelů. Poděkování též patří všem lidem u soutěží a obsluze stánku.
Foto z akce najdete ZDE.
30.4.2019

Pálení čarodějnic

Přípravu letošních čarodějnic jsme zahájili už v pondělí přípravou topeniště a stavbou hranice z trámů. Dřevo jsme si přivezli už několik týdnů předem. V úterý jsme se sešli v 16 hodin. Bylo potřeba postavit velký stan pro posezení a nanosit hudební aparaturu. Počasí bylo na rozdíl od pondělí celkem příjemné a tak jsme mohli přivítat velký počet dětí v doprovodu rodičů. Připraveno jsme měli několik soutěží, ve kterých děti mohly získat drobné ceny. Stříkaní džberovkou na plechovky, navlékání zásahového obleku, střelnice. Když už byla téměř tma, zapálil Aleš Labík připravenou hranici, kterou zdobila krásná čarodějnice od našich dětí. U občerstvení bylo malé ohniště, kde si bylo možné opéci buřta. Ve výčepu v pergole měli tentokrát službu Standa Hylmar, Jarda Erlebach a Aleš Kalenský. Hudbu obstaral Pavel Hörst. Celkově se akce velmi povedla a zejména nás potěšila velká účast dětí a rodičů.
Foto z akce najdete ZDE.
20.2. - 24.2.2019

Hory Vítkovice

Ve středu 20. února vyrazil oddíl mladých hasičů Vrchovina na dlouho očekávaný pobyt na Sokolské chatě ve Vítkovicích. Už v dopoledních hodinách vyrazil předvoj ve složení Aleš Kalenský a Pavel Hörst, aby na chalupě zatopili. Zbytek výpravy dorazil až v podvečerních hodinách. Letos nám počasí přálo a i když sněhu bylo ve Vítkovicích víc než dost, cesta k chalupě byla částečně bez sněhu. Věci jsme tak nemuseli nosit ručně, ale nahoru jsme je vyvezli autem. Druhý den ve čtvrtek jsem měli na programu lyžování na sjezdovce Aldrov ve Vítkovicích. Počasí nám přálo a tak jsme si lyžovačku skvěle užili. I malí lyžaři neuvěřitelně rozvinuli své schopnosti. Sportování jsme prokládali občerstvením v bufetu u Lambrose, kde se velké popularitě těšily zejména palačinky se šlehačkou. Večer jsme ještě zahráli nějaké hry a šli jsme spát. V pátek jsme opět vyrazili na Aldrov. Počasí se nejprve tvářilo dost nepřívětivě, ale kolem poledne už bylo nádherně. Moc jsme si to ten den užili. Večer jsme si ještě zahráli hru na prince a princezny, při které jsme se opravdu hodně zasmáli. Hlavně Jarda Erlebach byl jako princ naprosto neodolatelný. Sobota byla pro některé účastníky odpočinková, pro menší děti jsme připravili soutěžní biatlon kolem chalupy a soutěž ve sjezdu. Asi osmičlenná skupina běžkařů vyrazila v deset hodin na výlet z Rezku na Dvoračky. Odměnou jim bylo opravdu nádherné počasí a na nahoře také krásný výhled široko daleko. Večer jsme ještě uspořádali malou diskotéku. Většina z nás toho měla v sobotu už celkem dost. Přeci jen, program byl velmi bohatý. Velké díky patří Janě Suché a Monice Klazarové nejen za výborné stravování, ale také za celkovou organizaci. Celkově jsme si to skvěle užili a nejen děti mají dlouho na co vzpomínat.
10.2.2019

Dětský karneval

V neděli 10. února jsme uspořádali tradiční dětský karneval. Začátek byl od 14 hodin a hned od počátku bylo jasné, že účast bude výborná. Masek bylo opravdu hodně. Jako každý rok, připravili jsme si pro děti mnoho soutěží o zajímavé ceny. Soutěže jsme střídali s tancem a tak nám odpoledne rychle uteklo. Moderování se ujal již tradičně Standa Hylmar. Hudební doprovod měl na starosti Pavel Hörst. Za přípravu karnevalu patří velké díky Janě Suché. S akcí jsme byli velmi spokojení, protože účast byla nakonec vyšší než na hasičském bálu v sobotu. Věříme, že i dětem se akce velmi líbila.
Foto z akce najdete ZDE.
9.2.2019

Hasičský bál

V sobotu 9. února od dvaceti hodin jsme už tradičně uspořádali hasičský bál v Hasičském domě ve Vrchovině. K tanci a poslechu hrála skupina Meteor. Jako každý rok jsme přichystali bohatou tombolu. Účast byla bohužel letos slabší.
28.10.2018

Oslavy 100 let od vzniku samostatného Československa

V neděli 28. října jsme se zúčastnili oslav 100 let od vzniku samostatného Československa. Slavnostní průvod vyšel od městského úřadu v Nové Pace v 10 hodin, přes Jírovy sady jsme došli k soše Tomáše Garrigua Masaryka u Gymnázia. Slavnostní proslov pronesl Milan Pospíšil st. a starosta Nové Paky Josef Cogan. Požehnání pronesl farář Církve československé husitské Aleš Tomčík. Smíšený pěvecký sbor Hlas Nová Paka na závěr zazpíval píseň Ach synku, synku a československou hymnu. Poté se průvod vydal ke skautskému domu, kde byla zasazena lípa republiky. I přes velmi nevlídné počasí se oslava vydařila a byla důstojným připomenutím tak významného výročí. Foto najdete ZDE.
7.11.2016

Schůze výboru SDH

Na pondělí 7. listopadu 2016 svolal starosta Jaromír Erlebach schůzi výboru SDH Vrchovina. Hlavními body byly: termíny akcí v roce 2017, návrhy na ocenění členů, organizace výroční valné hromady, která se koná 19. listopadu v Hasičském domě.
Nejprve jsme odsouhlasili plán pořádaných akcí na rok 2017.
11. února bude hasičský bál, 12. února dětský karneval, 30. dubna čarodějnice, 26. - 28. května hasičské závody Plamen, 16. června otevření letního posezení na hřišti, 24. června dětský den, 15.července slavnostní otevření zrekonstruované hasičské zbrojnice, 29. července fotbalový turnaj, 26. srpna nohejbalový turnaj, 16. září ukončení letního posezení na hřišti a posezení pro členy sboru, 21. října branný závod mladých hasičů, 18. listopadu výroční valná hromada, 2. prosince Mikulášská rocková zábava, 17. února 2018 hasičský bál, 18. února 2018 dětský karneval
K zajištění chodu výroční valné hromady se přihlásili:
kuchyň: J. Suchá, M. Klazarová
výčep: V. Česák, S. Hylmar, A. Labík, J. Kout, M. Česák, J. Erlebach
Po schůzi vystoupí pan Stuchlík s harmonikou. Hudbu zajistí P. Hörst
Během schůze budou promítány fotografie z uplynulého roku. Přípravy na VVH se budou konat 19. listopadu 2016 ve 14 hodin
Přítomni byli: J. Erlebach, O. Kalenský, S. Hylmar, J. Suchá, P. Ilnerová, A. Nitschová, D. Kracík, R. Šímová, Pavel Kotyk, L. Kracík, J. Zaplatílek, P. Hörst, M. Česák, C. Dittrychová, A. Labík, J. Kout, Petr Kotyk
30.4.2016

Pálení čarodějnic

Pro členy sboru začaly čarodějnice už v sobotu ráno přípravou zázemí. Hlavně velký stan nám dá vždy docela zabrat. Dále bylo nutné nanosit hudební aparaturu a občerstvení do pergoly. Připravit několik soutěží pro děti. Samotná akce začala večer v 18 hodin. Letos jsme měli pro děti připravené malé ohniště, kde si mohly opéct buřty. Na několika stanovištích si děti mohly zasoutěžit.Celkově se čarodějnice opravdu povedli. Velkou měrou k tomu přispělo pěkné počasí.
Foto z akce najdete ZDE.
28.4.2016

Dotace na přestavbu hasičské zbrojnice

Podařilo se nám získat dotaci na přestavbu hasičské zbrojnice ve Vrchovině. Garáž bude přestavěna tak, aby se do ní vešel cisternový vůz Tatra a VW Transporter. Vizualizaci přestavby můžete zhlédnout ZDE.
28.4.2016

Dotace na pořízení praporu a pořádání oslav 120 let sboru

Podařilo se nám získat 35 tisíc korun na nákup slavnostního praporu od města Nová Paka. Z kraje jsme získali 20 tisíc korun na pořádání oslav 120 let sboru, které se budou konat 16. července 2016. Poskytnutých peněžních prostředků si velmi vážíme a chtěli bychom za ně velmi poděkovat.
16.4.2016

Svoz železného šrotu

Na sobotní dopoledne 16. dubna jsme naplánovali svoz železného šrotu. Předem jsme občany obce informovali formou letáčků, aby nám šrot připravili k hlavní silnici. Postupně jsme odshora projeli vesnici a téměř nám vlek nestačil co bylo odpadu. Zřejmě to bylo způsobené i tím, že v loňském roce jsme akci nedělali. Dokonce jsme museli i některé věci odvézt na vleku za autem Aleše Labíka. Celkově jsme spokojeni, jen výkupní ceny jsou teď nízké. Chtěli bychom poděkovat panu Sálovi za zapůjčení traktoru. Foto z akce naleznete ZDE.
11.1.2016

Schůze výboru SDH

V pondělí v 18 hodin jsme se sešli v klubovně hasičského domu. Schůzi svolal starosta J. Erlebach kvůli blížícímu se hasičskému bálu a dětskému karnevalu. Tyto akce se budou konat 6. a 7. února. Dohodli jsme se, že využijeme nabídky firmy Stock a umožníme jí zúčastnit se našeho bálu ve formě sponzorské akce. Zvaní na bál si vezmou na starost M. Česák, P. Hörst, J. Erlebach, S. Hylmar pro obec Vidochov a D. Kracík, L. Vlačiha, J. Kout, V. Česák pro Vrchovinu. Rozdělili jsme si sponzory, které oslovíme kvůli tombole. Služby na bále se ujmou: J. Erlebach – vstup, J. Suchá, M. Klazarová, R. Šímová – kuchyň, O. Kalenský, J. Zaplatílek – výčep do 23 hodiny, J. Erlebach, P. Kotyk – výčep od 23 hodiny, A. Kalenský, M. Hanušová – výdej tomboly, A. Kalenský, S. Hylmar – vyhlášení tomboly. K jídlu budeme podávat řízek s hranolky. Příprava tomboly bude 4. února 2016. Příprava lístků do tomboly bude 18. ledna 2016. Také jsme se dohodli, že hlavní cenou bude externí zálohovací harddisk.
Hned druhý den v neděli se sejdeme v 9 hodin ráno k přípravě dětského karnevalu. Bude nás čekat úklid sálu a příprava výzdoby. Za výčepem bude V. Česák, J. Kout. Hudbu zajistí P. Hörst. Sbor věnuje 1500 Kč a osadní výbor 1500 Kč na ceny. K jídlu bude možné si dát párek v rohlíku a hranolky.
Přítomni byli: J. Kout, S. Hylmar, J. Erlebach, L. Kracík, M. Česák, P. Hörst ml., O. Kalenský, J. Suchá, A. Labík, D. Kracík, R. Šímová, Pavel Kotyk, Petr Kotyk, L. Vlačiha, M. Klazarová, V. Česák, J. Zaplatílek, A. Kalenský
27.12.2015

Motokárové závody ve Velkém Dřevíči

V neděli 27. prosince 2015 jsme stejně jako každoročně uspořádali zájezd do Velkého Dřevíče na motokáry. Sraz jsme měli v půl jedenácté u Hasičského domu. Bylo nás celkem 24 a tak jsme jeli třemi auty. Než jsme zamířili do Velkého Dřevíče, zastavili jsme se na Horkách u Staré Paky v Restauraci 16 na předem dojednaný oběd. Po více než vydatném obědě jsme vyrazili směr Hronov. Na místo jsme dorazili kolem 13 hodiny. Do teď vše šlo výborně, ale pak přišly komplikace. Chybou komunikace mezi majiteli o nás provozovatel dráhy nevěděl a nemohli jsme začít, jak bylo plánováno ve 13 hodin. Navíc už jsme neměli k dispozici 8 motokár, ale jen 6. Jezdit na všech osmi, které byly k dispozici, jak se později ukázalo, by byl problém. Stav motokár se oproti loňskému roku znatelně zhoršil a tak nás stíhala jedna porucha za druhou. Museli jsme tak využít rezervní starší motokáry. Toto neustálé měnění strojů totálně pomíchalo časomíru a nemělo už moc cenu časy řešit. Přes to všechno jsme si odpoledne celkem dobře užívali. V poslední hodině trefila O. Kalenského špatně umístěná ochranná pneumatika, která mu rozbila přední plastový kryt a udeřila ho do přilby. Když to uviděl provozovatel, začal po nás požadovat 600 korun za zničený kryt. Posledních 40 minut jsme tak už nedojezdili a pouze jsme se dožadovali neproježděných peněz. Situaci musela vyřešit až majitelka objektu, která nám vrátila zbylé peníze. Dojem z celého odpoledne byl tak velmi špatný a pro příští rok jsme rozhodnuti navštívit jinou dráhu. Velmi nás naštval celkový amatérismus pořadatelů a jejich přístup. Kvalita strojů se též dramaticky zhoršila ve srovnání s minulým rokem. Po příjezdu do Hasičského domu ve Vrchovině jsme ještě poseděli v klubovně. Připraveno jsme měli maso v udírně a točené pivo. Poděkování patří D. Kracíkovi a R. Šímové za to, že se o občerstvení postarali. Celkový dojem z akce je spíše nic moc, protože komplikací bylo ve Velkém Dřevíči až moc.
Foto z akce najdete ZDE.
4.12.2015

Mikulášská rocková zábava 2015

V sobotu 4. prosince jsme od 20 hodin v Hasičském domě uspořádali rockovou zábavu. Celý večer nám hrála kapela Hogo Fogo. Dle ohlasů od publika se hudba velmi líbila. Poděkování patří A. Labíkovi, L. Vlačihovi, P. Klazarovi a J. Erlebachovi, kteří měli službu za barem. Dále pak D. Kracíkovi, který prodával lístky u vstupu. Celkově bylo asi 60 platících a vstupné bylo 50 Kč. Hudební večer se nám celkově velmi líbil a na příští rok už opět plánujeme nějakou jinou kapelu.
Foto z akce najdete ZDE.
23.11.2015

Schůze výboru SDH

V pondělí v 18 hodin jsme se sešli na schůzi výboru SDH. Hlavním tématem byla nadcházející Mikulášská rocková zábava, která se koná v pátek 4. prosince 2015. Celkem rychle jsme se dohodli na službách za barem a u vstupu. A. Labík a P. Klazar služba do 11 hodin, L. Vlačiha a J. Erlebach od 11 hodin. U vstupu bude D. Kracík. Příprava akce bude od 18 hodin v pátek. Dalším bodem byl opět program oslav 120 let založení sboru, které budou příští rok 16. července. Tuto akci je potřebné důkladně promyslet, protože je to pro nás asi nejnáročnější akce, kterou jsme kdy pořádali. Domluvili jsme se na programu s tím, že už necháme vytisknout pozvánky. Dále jsme schválili seznam členů, kteří budou vyznamenáni. Schůze skončila kolem 20 hodiny.
Přítomni byli: J. Kout, S. Hylmar, J. Erlebach, P. Ilnerová, L. Kracík, M. Česák, P. Hörst ml., O. Kalenský, J. Suchá, A. Labík, D. Kracík, R. Šímová
14.11.2015

Výroční valná hromada SDH Vrchovina 2015

V sobotu 14. listopadu se konala v Hasičském domě ve Vrchovině od 19 hodin Výroční valná hromada. Letošní účast byla bohužel nižší než obvykle, protože se akce kryla s jinými událostmi. Schůze začala zvolením návrhové a revizní komise. Poté jsme si vyslechli zprávu starosty SDH J. Erlebacha, která především reflektovala pořádané akce za rok 2015. Se zprávou o stavu výjezdové jednotky vystoupil velitel S. Hylmar. Vedoucí mládeže J. Erlebach přednesl zprávu o činnosti mladých hasičů za rok 2015. Pokladní zprávu přednesl pokladník A. Kalenský. VVH odsouhlasila plán akcí na příští rok. Revizní komise neshledala v pokladní zprávě žádný problém. V následné diskuzi vystoupil se svým příspěvkem F. Šeps, S. Hylmar, M. Kubišta a K. Skolek. Na závěr VVH odsouhlasila průběh schůze. Po celou dobu schůze jsme promítali fotografie pořízené během celého roku. Bylo jich už přes 2000. K občerstvení jsme letos měli guláš, pivo a víno zdarma. Jako zpestření jsme se rozhodli pozvat na akci harmonikáře pana Stuchlíka z Vidonic. Volba to byla opravdu dobrá, protože obzvláště starší generace se výborně bavila. Po půlnoci jsme rozjeli menší diskotéku. Celkově se akce velmi vydařila. Jen nás trochu mrzí menší účast.
Foto z akce najdete ZDE.
2.11.2015

Schůze výboru SDH

V pondělí 2. listopadu 2015 se konala v hasičské klubovně schůze SDH. Hlavním tématem byl program Výroční valné hromady, která se bude konat 14.11.2015. Rozdělili jsme si služby během večera a také jsme si stanovili čas příprav. Sejdeme se v sobotu v 16 hodin před VVH. Po schůzi vystoupí se scénkou malé děti. Pak bude následovat volná zábava. Dále jsme odsouhlasili členy navržené na ocenění. Podáván bude guláš. Též se nám podařil sestavit kalendář akcí na příští rok: 13.2. Hasičský bál, 14.2. Dětský karneval, 16.4. Svoz šrotu,21.5. Okrskové hasičské závody, 30.4. Čarodějnice se stavěním májky, od poloviny června do poloviny září budeme provozovat stánek s občerstvením na hřišti, 25.6. dětský den, 16.7. oslava 120 let SDH Vrchovina, 30.7. Fotbalový turnaj, 27.8. Nohejbalový turnaj, 3.9. Šplouch ve Vidochově, 24.9. Závěrečné posezení na hřišti,V říjnu Závod požárnické všestrannosti - děti, 19.11. VVH, 3.12. Mikulášská zábava, 11.2. Hasičský bál 2017, 12.2. Dětský karneval 2017
5.9.2015

Vidochovský pouťový šplouch

V sobotu 5. záři 2015 jsme se zúčastnili hasičské soutěže Pouťový šplouch v sousední obci Vidochov. Přítomno bylo 5 družstev žen, 11 družstev mužů a 3 družstva dětí (mladší i starší). Soutěž byla jako již každoročně perfektně připravena. Ve srubu bylo možné zakoupit mimo jiné výborné steaky. Nebe bylo zamračené, ale nepršelo. Jen občasný silný vítr nebyl moc příjemný. SDH Vrchovina se zúčastnil v počtu dvou družstev mužů a dvou dětských. Naše starší děti bohužel neměly s kým závodit, protože byly ve své kategorii jediní. Závody jsou zajímavé tím, že první pokus útoků je ve standartním složení týmu. Ve druhém pokusu si týmy losovaly, kdo bude co dělat. Pak se může stát, že proudař bude dělat savice. To se stalo osudné zejména Vrchovině I. Vše klaplo perfektně až na savice, které se nepodařilo v čas spojit. Nikdo si z toho ale hlavu nedělal, protože jde hlavně o zábavu. Z této povedené akce jsme se vrátili až pozdě večer.

Konečné pořadí: Děti mladší: 1. Vidochov 2. Vrchovina, Děti starší: 1. Vrchovina, Ženy: 1. Vidochov Maminy 2. Vidochov B 3. Valdov 4. Vidochov A 5. Nová Paka, Muži: 1. Vidochov 2. Nedaříž 3. H. N. Ves 4. Vidochov Chlapáci 5. L. Olešnice 6. Bělá u Pecky 7. Dolany-Kostelec 8.Valcov 9. Vrchovina I 10. Vrchovina II 11. Roškopov
Foto z akce najdete ZDE.
25.7.2015

Svatební zadrhování Ivče Zaplatílkové

V sobotu 25. července se nám na hradě Pecka vdávala naše členka Ivča Zaplatílková. Zádrh jsme připravili ve Vidochově u dolního rybníka v blízkosti domu Pavla Šimka. Opět jsme zprovoznili naši historickou stříkačku a tak si svatebčané trochu mákli. Pět minut pumpování a manšaft toho má celkem dost. Naplnění nástřikové stěny není normálně problém. My jsme to však budoucím novomanželům náležitě ztížili. Ženich měl zalepené hledí přilby a otvor stěny byl přelepený páskou. Ani samotná nádržka moc dobře netěsnila. Protože chtěli svatebčané pokračovat na obřad, nezbylo jim dát nějaké výkupné. Celkově se nám zadrhování opravdu povedlo a věříme, že i svatební hosté si to náležitě užili.
Foto z akce najdete ZDE.
11.7.2015

Svatební zadrhování Markovi Česákovi

V sobotu 11. července jsme se dopoledne sešli u naší hasičské zbrojnice, abychom naložili historickou stříkačku a odvezli ji na vleku do Vidochova. U místní hasičské nádrže jsme provedli zádrh nadcházejících novomanželů Česákových. Vodu jsme brali z hasičské nádrže, která je hned vedle zbrojnice. Svatebčané museli pumpovat a ženich naplnit terč. Měl však zalepené hledí a tak to měla nevěsta s navigováním opravdu těžké. Nakonec se ale vše povedlo. Věříme, že si to všichni svatebčané i členové našeho SDH výborně užili. Novomanželé jsme obdarovali malým peněžním darem. Petře a Markovi přejeme hodně štěstí ve společném životě.
Foto z akce najdete ZDE.
27.6.2015

Dětský den 2015

V sobotu 27. června jsme na místním hřišti pořádali dětský den. Připravili jsme mnoho soutěží pro děti a bohaté občerstvení pro dospělé. Stejně jako loni i letos jsme měli pěknou výstavku veteránů, kterou z velké části dodal J. Kout. Dále jsme mohli zhlédnout leteckou show leteckých modelářů. Děti se také mohly do sytosti vydovádět ve skákacím hradě. Každý dětský návštěvník si odnesl balíček sladkostí s nějakou drobností. Přišlo asi 45 dětí.
Chtěli bychom poděkovat městu Nová Paka za finanční příspěvek, MKS Nová Paka za bezplatné zapůjčení skákacího hradu, leteckým modelářům za skvělé ukázky v mistrovském ovládání svých modelů, místním motorkářům (zejména J. Koutovi) za výstavu historických motorek. Poděkování též patří všem lidem u soutěží a obsluze stánku. Hudbu zajistil P. Hörst.
Foto z akce najdete ZDE.
16.5.2015

Okrskové hasičské závody v Radkyni

V sobotu 16. května jsme se zúčastnili okrskových hasičských závodů v Radkyni. Soutěž se konala k příležitosti 110 let od založení sboru hasičů v obci. Náš sbor byl zastoupen jedním družstvem žen a dvěma družstvy mužů. Tento rok přálo pořadatelům celý den počasí a tak jsme mohli obě disciplíny absolvovat bez problémů. Po závodě jsme poseděli a popili ve stanu s hudbou. Celkově to byla příjemná akce a pořadatelům děkujeme za výbornou přípravu.
Složení družstev:
Vrchovina ženy: J. Vlačihová, I. Zaplatílková, J. Suchá, R. Šímová, C. Dittrychová, J. Maternová, V. Tomšů, M. Klazarová
Vrchovina I muži: J. Hörst, A. Kalenský, V. Česák, A. Kalenský, A. Labík, J. Kout, M. Česák, P. Hörst, S. Hylmar, M. Haman
Vrchovina II muži: P. Kotyk, R. Kracík, D. Kracík, P. Kotyk, J. Erlebach, J. Horák, O. Kalenský
Konečné pořadí:
Ženy: 1. Valdov, 2. Radkyně, 3.Nová Paka II, 4. Nová Paka I, 5. Vrchovina, 6. K. Újezd, 7. Studénka, 8. Štikov
Muži: 1. Valdov II, 2. Nová Paka, 3. K. Újezd, 4. Studénka, 5. Radkyně I, 6. Vrchovina I, 7. Štikov I, 8. Vrchovina II, 9. Radkyně II, 10. Valdov I, 11. Přibyslav, 12. Štikov
Foto z akce najdete ZDE.
30.4.2015

Pálení čarodějnic

Stejně jako každý rok jsme ve čtvrtek 30. dubna uspořádali pálení čarodějnic. Opět jsme použili vyvýšené topeniště, abychom neponičili trávník na hřišti. Pro děti jsme připravili několik soutěží s převážně hasičskou tématikou, za které si každé z cca 40 dětí odneslo nějakou sladkost. Ještě za světla děti přinesli čarodějnici připevněnou na bidle. Poté jsme ji připevnili na hranici. Po setmění jsme zapálili čarodějnický kotel, aby si děti mohli zapálit košťata. I pro ostatní to bylo více než příjemné, protože byla celkem zima. V půlnoci došlo na stavění majky. Bohužel se to neobešlo bez hádek a technických problémů, ale nakonec májka stála.
Foto z akce najdete ZDE.
15.2.2015

Dětský karneval

Neděle po hasičském bálu patří ve Vrchovině již tradičně dětem. Už v 9 hodin jsme se sešli v Hasičském domě, abychom připravili vše potřebné na dětský karneval. Čekalo nás poměrně dost práce, protože jsme museli připravit komplet výzdobu v sále, zapojit hudební a světelnou aparaturu a nachystat občerstvení za barem. Letos jsme ale vše rychle zvládli, protože jsme se sešli ve větším počtu. Také nám velmi pomohlo, že poslední služba na bále uklidila taneční sál.
Začátek samotné akce byl ve 14 hodin. Už před touto hodinou přicházeli první karnevaloví hosté v doprovodu rodičů. Asi v půl třetí jsme začali představením jednotlivých masek. Role moderátora se ujal opět Standa Hylmar. Pak už následoval sled soutěží. Přestávky mezi nimi byly vyplněny taneční zábavou. Odpoledne mělo rychlý spád a asi jen stěží se někdo mohl nudit. Odpoledne jsme zakončili již tradičně soutěží židličky. Dětem jsme rozdali rozvěšené balónky. Pak už následoval jen úklid a mohli jsme se rozejít.
Letošní rok jsme do karnevalu vložili nejvíce peněz za poslední roky. Nejvíce peněz poskytl sbor SDH Vrchovina a osadní výbor Vrchovina. Pro každé děcko jsme měli připravený dárkový balíček, zákusek s pomerančem a u vstupu bylo možné si zakoupit tombolu. Každý los byl výherní.
Celkově se karneval velmi podařil. Sál Hasičského domu byl takřka plný. Napočítali jsme 56 dětí.
O chod karnevalu se starali: M. Klazarová, J. Suchá, J. Vlačihová (příprava cen a soutěží), V. Česák, J. Kout (služba za barem), A. Labík (pomocník u soutěží), R. Šímová (služba v kuchyni), L. Kracík (prodej tomboly), S. Hylmar, P. Hörst (moderátor a DJ), J. Erlebach (celkové zajištění), Petr Kotyk, Pavel Kotyk, O. Kalenský (příprava výzdoby).
Zvláštní dík patří Petru Fejfarovi za natisknutí pěkných letáků, které jsme roznesli po širokém okolí a také Jaromíru Hanušovi za zapůjčení světelné a efektové aparatury.
Foto z akce najdete ZDE.
14.2.2015

Hasičský bál

V sobotu 2. února jsme uspořádali tradiční hasičský bal v Hasičském domě ve Vrchovině. K přípravě jsme se sešli již v 9 hodin ráno, abychom připravili taneční sál, klubovnu, výčep i kuchyň. Zatopit bylo nutné v kamnech v sále i v klubovně. Kulečník v klubovně udělal místo čtyřem stolům, které jsou vyhrazené hlavně pro kuřáky. Ples už je několik let nekuřácký. Do dřevníku vedle toalet jsme nanosili dřevo.
Ples začal ve 20 hodin večer a sál se velmi rychle zaplnil. Hostů nebylo tolik jako loni, ale vůbec to nevadilo. Alespoň jsme se nemuseli tolik tísnit. Kapela Greep zůstala stejná jako loni. Připravena byla též velmi bohatá tombola. Hlavní cenou byl tablet. Většina losů byla přímo výherní. Jen o pár nejlepších cen jsme o půlnoci losovali z hrnce.
S akcí jsme celkově spokojeni. Poslední účastníci odcházeli po 4 hodině ranní. Pak následoval úklid, abychom se v neděli před karnevalem už příliš nezdržovali.
O chod bálu se starali: J. Suchá, M. Klazarová, C. Dyttrichová (kuchyň), J. Zaplatílek, A. Labík, L. Vlačiha, J. Vlačihová (výčep), L. Kracík (vstup), členové SDH – celková příprava bálu
12.1.2015

Schůze výboru SDH

Na pondělí 12. ledna 2015 od 17:00 svolal starosta Jaromír Erlebach schůzi výboru SDH. Hlavním bodem jednání byl hasičský bál a dětský karneval, který se bude konat 14. respektive 15. února. Rozdělili jsme si kdo kde poptá dary do tomboly. Cena vstupenky na bál byla stanovena na 40 Kč v předprodeji a 50 Kč na místě. Také jsme se domluvili na zvaní na bál. To by mělo proběhnout 3 nebo 2 týdny před akcí. Také jsme se dohodli, že necháme udělat pozvánky na dětský karneval v tiskárně. Velké díky patří Petrovi Fejfarovi, který je vytiskne. Do nedělního karnevalu vložíme 5 tisíc korun (2500 ze sboru a 2500 z peněz osadního výboru). Také nakoupíme stejně jako v loňském roce zákusky pro děti. Do tomboly na bále vloží sbor 3 tisíce korun ze své pokladny. Dalším bodem byl nákup lednic do kuchyně a do dřevěné pergoly na hřiště. Dohodli jsme se, že do nákupu ledniček vložíme cca 10 tisíc korun. Dále jsme probrali možnost ušití historických uniforem pro zájemce, kteří už dříve projevili zájem. Do sálu v Hasičském domě necháme udělat velkou skupinovou fotografii sboru ze závodů ve Vrchovině při příležitosti 115 let sboru v roce 2011 s panem Francem.
Na Schůzi byli přítomni: P. Ilnerová, A. Nitschová, S. Hylmar, L. Kracík, P. Hörst, J. Hörst, Pavel Kotyk, Petr Kotyk, L. Vlačiha, M. Hanušová, J. Zaplatílek, J. Erlebach, O. Kalenský, J. Suchá, A. Labík, V. Česák, M. Česák, D. Kracík, J. Kout
29.12.2014

Motokárové závody ve Velkém Dřevíči

V pondělí 29. prosince 2014 jsme uspořádali zájezd do Velkého Dřevíče na motokáry. Je to už tradiční akce, která se koná kolem Vánoc už několik let. Letos jsme jeli v rekordním počtu 21 lidí. Vystartovali jsme v 10 hodin dopoledne od Hasičského domu ve Vrchovině třemi vozy. Na místě nás čekal oběd v podobě polévky a guláše. Pak už jsme se přemístili do vedlejší haly, kde na nás čekalo 7 krásných 14 dní starých motokár. To nás velmi potěšilo, protože už jen od pohledu vypadaly mnohem lépe než ty loňské. Motokáry jsme si rozlosovali pro jednotlivé týmy, které byly už předem určeny. Obrovskou výhodou bylo to, že všechny motokáry byly velmi vyrovnané a nikdo se tak nemohl vymlouvat na výkonost stroje. V každém týmu se střídali tři jezdci po 10 minutách. Celkem jsme jezdili 3 hodiny. Zdejší trať je zajímavá zvláště tím, že je několika podlažní. Předjíždět lze však dosti těžko. Všichni si to skvěle užili a po dojezdu jsme ještě udělali společné foto. Máme také hodně fotek z dění na trati. Focení bylo dosti obtížné, protože v hale bývalé továrny nebylo na focení rychlých akcí moc světla. Po příjezdu do Vrchoviny jsme měli v klubovně Hasičského domu připravené menší občerstvení. Také proběhlo vyhlášení výsledků. Ty však nejsou moc důležité. Hlavní byla zábava. Někteří odešli domů celkem brzo domů, ale poslední se rozešli dlouho po půlnoci. Celkově se akce velmi vydařila a shledala se s kladnými ohlasy. Příští rok bychom chtěli jet znovu. Foto z akce najdete ZDE.
22.12.2014

Pravidelná pondělní schůzka

Na pravidelné schůzce v pondělí 22. prosince od 17:00 jsme se věnovali renovaci stroje PS12. Už máme nalakované části, které jsme před tím demontovali. Nyní probíhá složení stroje dohromady. S. Hylmar také opravil svary na rámu, protože ty původní byly dosti nedbale provedeny. Navařen byl též držák pro uchycení baterie. Rám je též nově nalakován. Přítomni byli J. Erlebach, S. Hylmar, J. Zaplatílek, O. Kalenský, Lukáš Kracík a Pavel Hörst
15.12.2014

Pravidelná pondělní schůzka

Na pravidelné schůzce v pondělí 15. prosince od 17:00 jsme se věnovali úklidu výčepu a kuchyně ještě po Mikulášské rockové zábavě. Probrali jsme postup prací na renovaci PS12 pro mladé hasiče. Rozešli jsme se brzy domů. Přítomni byli S. Hylmar, A. Labík, L. Kracík, A. Kalenský a O. Kalenský.
13.12.2014

Výroční schůze SDH Vidochov

V sobotu 13. prosince jsme se zúčastnili výroční valné hromady hasičského sboru ve Vidochově. Za náš sbor byli přítomni velitel S. Hylmar a P. Hörst. Přítomni byli též velitelé z Pecky a Nedaříže. Schůzi zahájil po 18. hodině starosta sboru Ondřej Hradecký. Hned po zahájení vystoupili mladí Soptíci se scénkou na motivy Smolíčka Pacholíčka v poněkud vtipném hasičském podání. Své zprávy k jednotlivým činnostem postupně přečetli: P. Erlebachová (vedoucí mládeže), S. Pavlas (velitel dorostu a muži B), P. Rosová (velitelka žen A), J. Hanuš (velitel muži A), V. Ulrichová (správa pokladny). Také jsme měli možnost shlédnout působivou video prezentaci ze závodní činnosti žen B. Poté následovalo ocenění členů za 10, 50 a 60 let činnosti ve sboru. Zvláštního ocenění se dočkala P. Erlebachová za práci s mládeží, V. Ulrichová za vedení financí a oceněn byl také J. Hanuš za obětavou práci pro sbor ve funkci velitele sboru. Letošní rok byly také volby. Zvoleni byli více méně stávající činovníci. Vidochovský sbor se během roku velmi věnuje závodní činnosti a také počet uspořádaných akcí pro širokou veřejnost je celá řada. Velmi jim v této činnosti pomáhá obecní úřad. Zvláště důležitá byla renovace hasičské zbrojnice, která přišla na více jak 200 tisíc korun. Také jsme měli možnost si prohlédnout kroniky sboru a mládeže a musíme říct, že jsou vedené vzorně. Celkově se nesla schůze v příjemném a pohodovém duchu.
8.12.2014

Pravidelná pondělní schůzka

Na pravidelné schůzce v pondělí 8. prosince od 17:00 jsme uklízeli po sobotní mikulášské rockové zábavě. Poté následovala od 18:00 schůze kvůli motokárovým závodům, které se konají 29. Prosince 2014. Přihlášeno je 21 účastníků, kteří byli rozlosováni do sedmi družstev po třech. Odjez bude z Vrchoviny v 10 hodin. Pojedeme třemi vozy. Po návratu bude následovat posezení v klubovně Hasičského domu. Na toto občerstvení se složíme. Bude pivo, klobásky a maso z udírny. Věříme, že akce bude skvělým zážitkem pro všechny zúčastněné. Schůze se zúčastnili S. Hylmar, P. Hörst, M. Haman, V. Česák, J. Kout, V. Tomšů, M. Česák, A. Kalenský, O. Kalenský, D. Patka, J. Zaplatílek, L. Kracík, P. Klazar, P. Kotyk, A. Labík
6.12.2014

Mikulášská rocková zábava

V sobotu 6. prosince jsme uspořádali mikulášskou rockovou zábavu v Hasičském domě od 20:00. První kapela v roli předskokana byla Vysersenato band ze Studence. Kapela hrála asi do deseti hodin. Poté už nastoupila hlavní skupina večera Čipřído z Čisté. Ta to vzala opravdu od podlahy a parket byl ihned plný. Zásluhu na to mělo určitě i to, že skupina hrála hity z nedávné minulosti od předních českých skupin. Takovou pařbu hasičárna už dlouho nezažila. V půl jedné skupina skončila s tím, že nemá další repertoár, který by nám předvedla. Také zpěvák byl hlasově dost indisponován. Pak opět nastoupilo seskupení Vysersenato band, které hrálo až do druhé hodiny ranní. Poslední účastníci odcházeli kolem půl čtvrté ráno. Celý večer se nesl v dobré náladě a většina lidí si to opravdu užila. Dokonce i členové vystupujících skupin zůstali dlouho do noci. Jako pořadatelé jsme byli akcí opravdu nadšeni. Jednalo se o první ročník této akce a tak jsme měli trochu obavy o návštěvnost. Nakonec bylo asi 70 platících a na parketu bylo celkem nabito. Přišli i přespolní z Vidochova a Olešnice. Příští rok chceme akci opět uspořádat. Vyzkoušíme také jiné kapely.
1.12.2014

Schůze výboru SDH

Na 18:00 starosta J. Erlebach svolal schůzi výboru SDH. Hlavním bodem jednání byla nadcházející mikulášská rocková zábava. Rozdělili jsme si organizační funkce (střídání služeb ve výčepu, služba u vstupu, topení v sálu). Dalším bodem byla úprava čerpadla na stroji PS12, který používáme mimo jiné na soutěžích. Odhlasovali jsme, že úpravu si necháme udělat. Předpokládaná cena je cca 20 tisíc korun. Dále jsme projednali odvoz šrotu, který máme uskladněný vedle Hasičského domu. Dále jsme se dohodli na nákupu vycházkových obleků pro členy, kteří projevili zájem. Přispívat se bude stejně jako v minulosti 500 Kč. Také jsme projednali nákup historických uniforem. Tyto uniformy by sloužili při slavnostních akcích (výročí, svatby atd.). Stojí asi 2500 Kč a zájemci si je budou hradit v plné výši. Přítomni byli z řad výboru: S. Hylmar, M. Česák, V. Česák, P. Hörst, A. Nitschová, J. Suchá, J. Kout, A. Labík, L. Vlačiha, L. Kracík, J. Zaplatílek, P. Kotyk. Z řad hostů: O. Kalenský, D. Kracík, M. Klazarová, J. Hörst.
1.12.2014

Pravidelná pondělní schůzka

Na pravidelné schůzce v pondělí 1. prosince od 17:00 jsme se krátce věnovali úklidu v dokončovaných toaletách u klubovny. Pak následovala schůze výboru SDH.
24.11.2014

Pravidelná pondělní schůzka

Na pravidelné schůzce v pondělí 24. listopadu jsme se věnovali dokončovacím pracím na toaletách klubovny (natírání, elektroinstalace, úklid). Dále jsme se pustili do renovace stroje PS12, který používají mladí hasiči. Odmontovali jsme veškeré příslušenství, tak že nám zbyl holý blok motoru s čerpadlem. Lakované části budou nově nalakovány a bude nainstalována baterie s alternátorem a startér. Renovací projde též chladič. Vše by mělo být hotovo ještě před tím, než začne jarní trénink. Na schůzce byli přítomni S. Hylmar, J. Erlebach, A. Labík, A. Kalenský, O. Kalenský, P. Kotyk, J. Kout, L. Kracík a P. Hörst.
17.11.2014

Nález historické kroniky SDH Vrchovina

Sbor SDH Vrchovina zapůjčil před lety svojí kroniku panu Josefu Tauchmanovi z Nové Paky, kterému měla posloužit jako zdroj informací do jeho historických publikací. Nežli jí však stačil vrátit, tak bohužel zemřel. Po kronice pak jako by se zem slehla a i přes vynaložené úsilí se však kroniku nalézt nepodařilo. Členové sboru už byli smířeni s tím, že o tuto vzácnou knihu přišli. Ztráta to byla skutečně velká, protože kronika popisuje dění ve sboru od roku založení 1896 až do roku 1937. Letos v létě se na nás usmálo štěstí a kronika nám byla po dlouhých letech vrácena. Nálezcem je pan Pospíšil. Vnuk pana Tauchmana ji nalezl při úpravách domu, který zdědil po svém dědečkovi. Pana Pospíšila jsme 17. listopadu navštívili, abychom mu osobně poděkovali a starosta hasičů Jaromír Erlebach mu pak předal malý dar. SDH Vrchovina by chtěl tímto ještě jednou poděkovat panu Pospíšilovi za navrácení kroniky a tím zachování historického odkazu budoucím generacím.
Foto z návštěvy pana Pospíšila naleznete ZDE.
15.11.2014

Výroční valná hromada SDH Vrchovina 2014

V sobotu 15. listopadu od 19 hodin proběhla v hasičském domě ve Vrchovině výroční valná hromada sboru. Letos byly na programu zejména volby výboru. Nově byla vytvořena funkce místostarosty, jednatele, kronikáře, kulturního referenta a velitele dorostu. Výbor byl doplněn na 21 členů. Během schůze jsme opět promítali fotografie za rok 2014. Své zprávy přednesl starosta sboru a vedoucí mládeže Jaromír Erlebach, velitel Stanislav Hylmar a pokladník Aleš Kalenský. Z řad hostů vystoupil se svým příspěvkem v diskuzi starosta města Nová Paka Josef Cogan, velitel HZS Nová Paka Milan Pospíšil a velitel SDH Vidochov Jaromír Hanuš. Dále byli přítomni hosté místostarosta Nové Paky Pavel Bouchner a starosta SDH Vidochov Ondřej Hradecký. Akce se nesla v poklidném duchu a skončila dlouho po půlnoci.
Foto z akce najdete ZDE.
6.9.2014

Svatební zadrhování Andrei Česákové

Další svatební zadrhování proběhlo 6. září 2014 u našeho Hasičského domu ve Vrchovině. Vdávala se nám další členka SDH Andrea Česáková. V jedenáct hodin jsme se sešli a připravili jsme zádrh se džberovkami. Ženich se nemohl dlouho trefit a tak ho to stálo dost lahví alkoholu. Nakonec se vše povedlo a svatebčané od nás dostali darem obálku s penězi. Přejeme jim vše dobré na jejich společné cestě životem.
Foto z akce najdete ZDE.
28.6.2014

Dětský den 2014

První prázdninový víkend hned po vysvědčení jsme uspořádali dětský den. Sešli jsme se v sobotu už v 9 hodin ráno, abychom vše připravili. Bylo nutné postavit velký stan pro posezení a hudbu. Nanosit občerstvení do pergoly a připravit soutěžní stanoviště pro děti. Počasí vypadalo dopoledne všelijak, jen ne pěkně. Odpoledne však zavládlo přívětivější počasí. Letos jsme také zapůjčili skákací hrad a před horní brankou byla umístěna výstavka motorek. Bylo toho dost, ale vše jsme stihli připravit včas. Začátek akce byl ve 14 hodin. Z počátku byla účast dosti nízká, ale postupem času návštěvníci přišli. Napočítali jsme asi 55 dětí. Každý mladý soutěžící dostal kartičku s jednotlivými disciplínami. Po vyplnění všech kolonek soutěžních stanovišť měl pak nárok na dárkový balíček. V 16 hodin nás přijeli navštívit profesionální hasiči z Nové Paky se zásahovým vozidlem Tatra. Všichni návštěvníci si mohli prohlédnout vybavení a případně se optat na to, co je zajímalo. V průběhu také nechyběla ukázka leteckých a auto modelářů. Velkého nadšení se dočkal shoz bonbónů z modelu L. Čermáka. Obzvláště starší generace pak zavzpomínala u výstavky veteránů Jirky Kouta. V podvečerních hodinách jsme složili hlavní stan a na dlážděné ploše vyrostl provizorní taneční parket. Počasí se trochu zhoršilo a počastovalo nás menšími přeháňkami, ale nikomu to nevadilo. Zatančili jsme solidně i tak. I když to ráno tak nevypadalo, dětský den se nakonec velmi vydařil a věříme, že se líbil jak dětem, tak i rodičům. Poděkování patří všem sponzorům, kteří darovali ceny do soutěží.
Foto z akce najdete ZDE.
30.4.2014

Pálení čarodějnic

Letošní čarodějnice pro nás byly v mnohém významnější než v letech minulých. Byla to první akce v novém zázemí na hřišti, kde od minulého léta vyrostla nová pergola a byla položena zámková dlažba. Také jsme letos nově oheň pálili v přenosném topeništi, které S. Hylmar svařil ze starého pivovarského tanku. Nedošlo tak k vypálení trávy na hřišti. Před pergolou jsme na vydlážděné ploše postavili velký stan, do kterého jsme umístili sady lavic se stoly. Počasí nám letos přálo, jen bylo trochu chladněji. Pro děti byly nachystány zajímavé soutěže a když se setmělo, mohli si zapálit košťata od ohně. Druhý den jsme si velmi pochvalovali nové zázemí, protože úklid nám zabral podstatně kratší dobu něž dříve. S akcí jsme celkově velmi spokojeni.
Foto z akce najdete ZDE.
28.4.2014

Pravidelná pondělní schůzka - přípravy čarodějnic

Tuto pravidelnou pondělní pracovní schůzku jsme věnovali přípravám pergoly na první akci, kterou je pálení čarodějnic. Nanosili jsme lednice do výčepu a trochu poklidili. Dále jsme postavili velký zahradní stan. Kousek opodál vyrostla v novém přenosném ohništi malá vatra. Ve středu budeme v přípravách pokračovat.
19.4.2014

Sběr železného šrotu

V sobotu 19. dubna od 8:00 jsme uspořádali akci na odvoz železného šrotu. Tuto akci děláme každoročně a tak nám bylo předem jasné, že šrotu po vesnici letos už moc nebude. U zbrojnice jsme však měli dostatek odpadu na odvoz. Dílem šlo o vybouraný materiál z rekonstrukce sociálního zařízení a dílem zbytky materiálu z připravovaného topeniště na čarodějnice. Za dvě hodiny byl vlek plný. Děkujeme za zapůjčení traktoru L. Sálovi a spoluobčanům za poskytnutí železného šrotu. Peníze použijeme na další rozvoj SDH. Po odvezení šrotu do sběrných surovin jsme ještě zajeli do lesa pro dřevo na čarodějnice.
Foto z akce najdete ZDE.
15.3.2014

Svatební zadrhování Lenky Raulímové

V sobotu 15. března jsme kolem 11 hodiny podnikli svatební zadrhování člence sboru Lence Raulímové. Počasí nám moc nepřálo, ale to nás neodradilo a v dolní části Vrchoviny jsme připravili zádrh. Ženich musel stříkat ze džberovky na nástřikovou stěnu se zakrytým hledím, zatímco nevěsta ho navigovala. Závěrem jsme novomanželům předali věcný dar. Ani my jsme nepřišli zkrátka a dostali jsme pěknou výslužku. Věříme, že se svatebčané skvěle bavili a za náš sbor přejeme novomanželům vše nejlepší při jejich společné cestě životem.
Foto z akce najdete ZDE.
16.2.2014

Dětský karneval

Máme za sebou jeden z nejzdařilejších dětských karnevalů za poslední roky. Účast byla nad očekávání veliká a také zábava v žádném případě nevázla. Nachystáno bylo mnoho zajímavých soutěží o pěkné ceny. Některé byly i zcela nové. Letos jsme se rozhodli, že nebudeme udělovat cenu za nejlepší masku, protože rozhodování by to bylo opravdu velmi těžké. Pěkných masek bylo opravdu dost. Velké díky za výpomoc s přípravami patří zejména Monice Klazarové, Janě Suché, Janě Vlačihové a v neposlední řadě Jardovi Erlebachovi. Moderování celého dne se skvěle ujal Standa Hylmar. Hudba tradičně Pavel Hörst.
Foto z akce najdete ZDE.
15.2.2014

Hasičský bál

V sobotu 15. února byl na pořadu dne od 20 hodin již tradičně hasičský bál. Přípravy začaly už nejméně měsíc předem, protože bylo nutné navoskovat parkety v sále, poshánět ceny do tomboly a v neposlední řadě si rozdělit úkoly. Samotný večer se skvěle vydařil. Letos jsme měli novou kapelu z Vrchlabí, která se jmenovala Grepp. Tombola byla také velmi bohatá. Velké dík patří sponzorům, kteří nam ceny poskytli. Hlavní cenou byl tablet od firmy Prestigio. Hosté rozhodně nebyli o hladu, protože v kuchyni bylo možné si dát řízek s hranolky.
18.5.2013

Okrskové hasičské závody ve Štikově

O uplynulém víkendu jsme se zůčastnili Okrskových hasičských závodů pořádaných ve Štikově. Hasiči z SDH Štikov připravili velmi pěkné závody, kde nechybělo občerstvení a velký stan na posezení. Za město se zúčastnil starosta Rudolf Cogan a hlavním rozhodčím byl p. Zouhar. Počasí bylo z počátku dost chladné, protože bylo zataženo. K večeru se vyjasnilo a tak jsme se i ohřáli. Stejně jako každý rok, nejprve přišla na řadu štafeta a poté požární útoky. Protože letos se do soutěže přihlásil rekordní počet družstev, akce trvala do pozdního odpoledne.
SDH Vrchovina dokázal postavit 5 družstev. Dvě ženská a tři mužská. Letos jsme konečně měli k dispozici nový stroj a bylo to velmi znát. Konečně jsme mohli konkurovat nejlepším. Nejdříve přišla na řadu štafeta, kde družstvo mužů Vrchovina I vyrobilo menší chybu v předávce a po štafetě tak figurovalo na 8. místě. Vzhledem k vyrovnanosti družstev už bylo velmi těžké počítat s dobrým výsledkem. Družstvu mužů Vrchovina II se štafeta povedla o poznání lépe a tak před samotnými požárními útoky měli mnohem lepší výchozí pozici a mohli pomýšlet hodně vysoko. Navíc při útocích se dost chybovalo. Naše děvčata z týmu Vrchovina II zvládla útok naprosto bravurně a po zásluze vyhrála celou soutěž. Postupují tak do okresního kola. Ani ženy z týmu Vrchovina I se nenechaly zahanbit a skončily na konečném 5. místě. Chlapci z týmu Vrchovina II zvládli útok na hranici jejich i vybavení. Proto skončili na krásném třetím místě. Tým Vrchovina III doplatil na nepodařený útok a tak skončili na přeposledním 11. místě. Vzhledem k tomu, že pro některé z chlapců to byly první závody za muže, tak je to nemuselo zase tak moc mrzet. Celkově jsme s naší výpravou byli velmi spokojení. Nový stroj se osvědčil a zároveň jsme ale zjistili, že je třeba ho ještě trochu vylepšit. Hlavně z hlediska rychlosti dodávky vody od rozdělovače ke koncovkám máme dost rezervy.
Večer se pak nesl v přátelském duchu a ve velkém stanu jsme mohli i zatančit. Štikováci dokázali navázat na vysoký standart loňských závodů ve Valdově a rozhodně se nemusí za nic stydět.
Výsledky - Vrchovina:
Ženy:
Vrchovina II - 1. místo
Vrchovina I - 5. místo
Muži:
Vrchovina II - 3. místo
Vrchovina I - 6. místo
Vrchovina III - 11. místo
Foto z akce najdete ZDE.
30.4.2013

Pálení čarodějnic

V úterý 30. dubna jsme jako každoročně pořádali pálení čarodějnic na místním hřišti. Pro děti byla přichystána vatra, aby si mohly zapálit koště. Rovněž byly přichystány různé soutěže. Trochu nám to pokazil déšť, ale i tak se akce celkem povedla. Hudbu tentokrát musel zastoupit Ondra Kalenský. Evidentně hrál dobře a hlasitě. Po půlnoci nás přijela upozornit policie na rušení nočního klidu.
20.4.2013

Sběr železného šrotu

Na sobotní dopoledne 20. dubna byl naplánován svoz šrotu. Postupně jsme projeli celou vesnici, ale letos to bylo opravdu slabé. Nebýt vlastních zásob v podobě vyřazených akumulaček, moc by toho nebylo. Asi budeme muset příští rok vynechat, aby to mělo cenu. Poděkování za zapůjčení traktoru patří opět L. Sálovi.
Foto z akce najdete ZDE.
2.2.2013

Hasičský bál

První únorovou sobotu jsme uspořádali už tradiční hasičský bál. I tento rok se opravdu skvěle podařil. Tentokrát nám hrála dvojice ze Studence DUO PE. Mohli jsme také využít prostory bývalé školky, kde jsme instalovali nová kamna. Vznikl tak prostor pro kuřáky a bál je tak vlastně nekuřácký. Nechyběla tombola, která byla téměř okamžitě rozebraná. K jídlu bylo možné si dát řízek za lidovou cenu, jakož i ostatní ceny jsou vždy příjemné. Letos bylo naprosto odlišné věkové složení. Skoro jako by se jednalo o výměnu generací. Na parketu bylo dobře vidět, kdo právě dokončil taneční. Za dary do tomboly děkujeme všem SPONZORŮM.
31.12.2012

Silvestr 2012

Silvestr 2012 se nesl v důchodcovském duchu. Někteří se do role důchodce vžili opravdu neuvěřitelně. Myslím, že první polovina byla fakt skvělá a všichni se skvěle bavili. Hlavně duchodkyně Jarmilka (Jarda H.) byla opravdu super. Po soutěži v šipkát opět nastoupila dvojice z TV Koma v sestavě Ema Smotaná a Karel Voříšek, aby obecenstvo seznámila s děním za rok 2012 v mírně bulvárním duchu. V půlnoci jsme byli svědky opravdu skvělého ohňostroje. Velké díky patří Danovi Patkovi. Opravdu profi výkon. Pak už jsme jen lehce zatančili a domů jsme šli celkem rozumně. Silvestr 2012 byl poněkud klidnější než ten loňský. Za pomoc při přípravách bych chtěl hlavně poděkovat A. Kalenskému a J. Hanušovi. Ahoj Pavel
Foto z akce najdete ZDE.
Prosinec 2012

Zrenovované hasičská Avie

Těsně před Silvestrem jsme nafotili naši zrenovovanou hasičskou Avii. Klukům to dalo pořádně zabrat. Výsledek snad stojí za to.Samozřejmě bychom si přáli modernější auto, ale to je asi v nedohlednu.
Foto z akce najdete ZDE.
24.11.2012

Výroční valná hromada SDH Vrchovina

Rok se s rokem sešel a máme za sebou další výroční schůzi. Tento rok byl rozhodně bohatý na dění ve sboru, takže bylo o čem hovořit. To ostatně bude ve zprávě velitele, kterou sem brzo také dám. Samotná výročka byla naprosto skvělá. Sešlo se celkem dost členů i nečlenů. Bohužel starší generace stále chybí. Děti z řad mladých hasičů předvedly nacvičenou scénku. Po schůzi se rozjela opravdu skvělá taneční zábava. Ani jsem to nečekal, protože jsme neměli živou hudbu. Zřejmě to nevadí. :-) A ještě jedna dobrá zpráva: Jsem velmi rád, že velitel zůstal velitelem.
Foto z akce najdete ZDE.
Září a Říjen 2012

Renovace hasičské Avie

V průběhu září a října jsme se pustili do povrchové renovace naší hasičské Avie. V loňském roce dostala nový výkonnější motor s turbem a letos přišel na řadu zevnějšek. Jak můžete vidět na fotkách, o korozi nebyla nouze. Nejprve jsme ji celou odstrojili, Standa Hylmar ji vyvařil, pak jsme ji obrousili, polepili ochrannými papíry a foliemi, nalakovali základním lakem, opět obrousili, nastříkali vrchním lakem a dílo je téměř hotovo. Celkem renovace zabrala opravdu dost času, ale výsledek určitě stojí za to. Snad nám ještě nějaký ten pátek vydží. Poděkování též patří Pavlovi Horáčkovi, který nám to tak pěkně nastříkal.
Foto z akce najdete ZDE.
25.8.2012

Dětský den ve Vrchovině

Skvělá akce i když letos přišlo trochu méně lidí. Počasí nakonec skvěle vyšlo a tak si to děti i dospělí mohli skvěle užít. Ani letos nechybělo množství soutěží a připraveno bylo samozřejmě nějaké to občerstvení a hudební doprovod.
Foto z akce najdete ZDE.
16.6.2012

Slavnosti slunovratu v Nové Pace

Letos jsme se po delší době opět zůčastnili této akce na novopackém náměstí. Vyšli jsme v průvodu z místního pivovaru a na náměstí jsme předvedli malou ukázku s naší historickou stříkačkou. Byla to opravdu docela sranda.
Foto z akce najdete ZDE.
26.5.2012

Rozlučka se svobodou - Pavel Hörst

Děkuji dodatečně všem, kteří přišli. Velké dík také patří Honzovi Maglenovi za nafocení akce.
Foto z akce najdete ZDE.
19.5.2012

Okrskové hasičské závody ve Valdově

Závody ve Valdově byly skvěle připravené. Bohužel už máme postarší mašinu a tak výsledky byly horší. Večer byla ve stanu taneční zábava, ale taky po parném dnu přišla pěkná zima.
Foto z akce najdete ZDE.
30.4.2012

Pálení čarodějnic

Celkem povedená akce. Akorát mi letos vyhořela aparatura a tak to bylo s ozvučením horší.
Foto z akce najdete ZDE.
14.4.2012

Sběr železného šrotu

V sobotu ráno v 8:00 jsme se sešli na každoroční akci, svoz železného šrotu. L. Sál nám zapůjčil traktor s vlekem, jehož kočírování se ujal Petr Kotik. Postupně jsme projeli celou vesnici. Letos bylo znát, že většina šrotu byla odvezena už v minulých letech. Přesto jsme jeden vlek naplnili a celkově nám to za to určitě stálo. DĚKUJEME VŠEM, KTEŘÍ NÁM ŠROT PŘIPRAVILI K ODVOZU.
5.2.2012

Dětský karneval

Máme za sebou další dětský karneval. Tentokrát jsme ho uspořádali hned druhý den po bálu v neděli odpoledne ve dvě hodiny. Byl to dobrý nápad, protože vytopit hasičárnu není ve dvacetistupňových mrazech žádná sranda. Hlavním pořadatelem byla J. Vlačihová a podařilo se jí s dalšími pomocníky uspořádat skvělý karneval. Ten letošní byl mimořádně vydařený, protože se zůčastnilo velké množství masek v doprovodu rodičů. Děti si to vše náramně užily. Bylo pro ně přichystáno velké množství cen, které mohly v nejrůznějších soutěžích získat. Vyhodnocovali jsme nejen nejlepší masku, ale i nejlepší tanečníka nebo tanečnici. Zkrátka, kdo to na parketu pořádně rozbalil, měl cenu téměř jistou. Cenu pro nejlepší masku si letos odnesla maska krásneho zeléného draka. Celé odpoledne moderoval S. Hylmar za hudebního doprovodu P. Hörsta. O občerstvení se postarali J. Erlebach, V. Česák a A. Nitschová. Nezbývá než si přát, aby i příští rok byl tak vydařený.
Foto z akce najdete ZDE.
Leden 2012

Stavební upravy v hasičárně

Před letošním hasičským bálem jsme se pustili do rozšíření stávajících prostor hasičárny. To znamenalo zabudovat dveře, které nyní spojují hasičárnu s bývalou školkou. Můžeme tak využívat další místnost, do které jsme také zakoupili starší kulečníkový stůl. O hasičském bálu byla místnost přístupná. Uvolnilo se nám tak i místo na sále, protože zároveň vznikla i nová šatna.
Foto z akce najdete ZDE.
31.12.2011

Silvestr 2011

Letošní Silvestr jsme opět uspořádali v Hasičském domě a nuda rozhodně nebyla. Začali jsme turnajem v šipkách, který ke svému úžasu vyhrál Jirka Zaplatílek. Po desáté hodině vystoupila dvojice moderátorů z TV KOMA se zprávami z uplynulého roku v trošičku bulvárním a neuvěřitelném podání. Byla to docela sranda. Hlavně Lucie Morhyová byla dost neodolatelná. Ani jsme ji nemuseli přemlouvat a předvedla nám působivý stryptýz.:-) Po půlnoci jsme šli ven vystřílet rakety a pálit prskavky. Dokonce nám přišlo popřát pár lidí, kteří se přišli jen na chvilku podívat. Pak ještě dlouho do noci pokračovala párty. Konec byl v půl páté ráno. Poděkování za uspořádání patří hlavně J. Zaplatílkovi, A. Kalenskému, M. Hanušové a P. Hörstovi.
Foto z akce najdete ZDE.
26.11.2011

Výroční valná hromada SDH Vrchovina

Celkem povedená akce se slušnou účastí. Nechyběl ani starosta Nové Paky pan Rudolf Cogan. Po asi hodinové schůzi s promítáním fotografií z uplynulého roku se pomalu rozjela taneční zábava.
Foto z akce najdete ZDE.
14.9.2011

Věšení sítí na hřišti

Poslední činnost, která na nás čekala na novém hřišti. Pověsit záchytné sítě na fotbal. Půjčenou jsme měli plošinu od Petra Řeháčka. Tímto mu děkujeme.
Foto z akce najdete ZDE.
30.5.2011

Pálení čarodějnic

Na letošní čarodějnice nám přálo počasí. Už v sobotu ráno jsme se sešli, abychom přichystali stánky na občerstvení, stánek pro hudbu a narovnali hromadu dřeva. Akce začala večer v 19 hodin a brzy bylo na hřišti celkem dost lidí. Pro děti byly v menší míře přichystány soutěže o ceny. Protože nikdo letos nestavěl májku, lidé vydrželi do pozdních hodin. Kolem půlnoci už to slušně žilo a na "tanečním parketě" se pařilo jako na čarodějnice snad nikdy. Opravdu letos byly čarodějnice nevýdaně vydařené.
11.4.2011

Školení požárních hlídek

V pondělí od 18 hodin se naše výjezdová jednotka zúčastnila školení požárních hlídek v hasičské zbrojnici v Nové Pace. Byli jsme proškoleni ohledně požárního dozoru na různých společenských a sportovních akcích, kterých se zúčastňuje velké množství lidí. Za výjezdovou jednotku Vrchovina byli přítomni: Pavel Hörst, Stanislav Hylmar, Aleš Kalenský, Ondřej Kalenský a Jiří Kout.
12.2.2011

Dětský karneval

Dětský karneval se letos velmi vydařil. Účast byla velmi solidní a děti se skvěle bavily. Nachystány pro ně byly nejrůznější soutěže se zajímavými cenami. Nabídka nealko nápojů byla různorodá a pokud na nějakého tanečníka či tanečnici přišel hlad, mohl si zakoupit párek v rohlíku nebo hranolky. Na závěr byly odměněny tři nejlepší masky a nejlepší tanečník a tanečnice. Cenu pro nejlepší masku si stejně jako v loňském roce odnesl Fanda Hörst za masku piráta. Největší dík za vydařený průběh patří Jaromíru Erlebachovi, který se z velké části zasloužil o to, že akce měla podařený průběh. Role asistentek se skvěle zhostily Ivča Zaplatílková, Hanka Hanušová a Jana Vlačihová. Za barem byl Vláďa Česák a Jarda Erlebach. Celou akci uváděl Standa Hylmar s Pavlem Hörstem, který se zároveň postaral o hudební doprovod.
5.2.2011

Hasičský bál

První únorovou sobotu jsme pořádali touto dobou již tradiční hasičský bál. Začátek byl ve 20 hodin a už v půl deváté bylo na sále tolik lidu, že si nebylo téměř kam sednout. K tanci a poslechu hrál tradičně skvělý Martin Komárek. Ve výčepu byl přichystán bohatý výběr alkoholických i nealkoholických nápojů a k zakousnutí přišel vhod řízek s hranolky. Tombola byla vyřešena formou papírových ruliček a 25 losů postupovalo do hlavního losování. Hlavní cenou byl DVD přehrávač. Za dary do tomboly děkujeme všem SPONZORŮM.
17.1.2011

Oprava židlí v Hasičském domě

V pondělí jsme se sešli v Hasičském domě v 17 hodin na pravidelné pondělní schůzce, kterou jsme tentokrát věnovali opravě vybavení. Protože některé židle byly po letech provozu v dosti špatném stavu, přistoupili jsme k výměně stávajících spojovacích šroubů za nové. Práci jsme si skvěle rozdělili a tak to chvílemi vypadalo jako na lince ve Škodovce. Za necelé dvě hodiny jsme měli hotovo. Opravy se zúčastnil V. Česák, J. Erlebach, P. Hörst ml., S. Hylmar, A. Kalenský, O. Kalenský, P. Kotik, J. Kout, J. Zaplatílek.
27.11.2010

Výroční valná hromada SDH Vrchovina

Schůze byla zahájena v 19 hodin výroční zprávou velitele SDH Vrchovina Stanislava Hylmara. Svou zprávu také přečetl hospodář Aleš Kalenský a vedoucí mládeže Jaromír Erlebach. Účast byla tentokrát celkem solidní a svojí návštěvou nás mimo jiné poctil také poslanec Josef Cogan. Během schůze jsme promítali fotografie z uplynulého roku. Závěr nám zpestřili mladí hasiči svojí scénkou na téma: "Jak zavolat hasiče". K jídlu se podával guláš. Pak už následovala volná zábava. Hudební doprovod měl na starost Pavel Hörst. Fotografie z akce jsou umístěny ZDE.
22.11.2010

Schůzka výboru SDH Vrchovina

Schůze proběhla v pondělí ve 20 hodin a byla věnována výroční schůzi. Rozdělili jsme si hlavně služby za barem.
22.10.2010

Schůzka výboru SDH Vrchovina

Protože se nám blíží termín výroční schůze SDH, sešli jsme se v Hasičském domě ve 20 hodin na schůzi výboru. Projednali jsme organizační záležitosti a návrhy na jednotlivá ocenění členů sboru.
25.9.2010

Svatováclavská taneční zábava

Po loňském prvním ročníku jsme i letos uspořádali taneční zábavu. Hudbu obstaral Ladislav Pacák a v kuchyni se pekly výborné bramboráky. Bohužel účast byla tentokrát velmi slabá. Pouhých 34 platících. Alespoň že pořadatelé si akci pěkně užili. Pokračování příští rok je tak nejisté.
17.9.2010

Schůzka výboru SDH Vrchovina

První schůzka výboru po prázdninách proběhla v 19 hodin v Hasičském domě. Projednávali jsme nadcházející Svatováclavskou taneční zábavu. Rozdělili jsme si služby v baru a kuchyni.
19.6.2010

Dětský den

Letos jsme se rozhodli, že dětský den uspořádáme už v červnu. I přes nepříznivé předpovědi počasí bylo téměř celé odpoledne slunečno. Jako vždy jsme připravili celou řadu soutěží pro děti. Chybět nemohlo občerstvení a hudba. Svou návštěvou nás poctili i letečtí modeláři. Celkově se dětský den vydařil nad očekávání dobře. Fotografie jsou umístěny ZDE.
11.6.2010

Schůzka výboru SDH Vrchovina

V pátek od 18 hodin proběhla schůze výboru SDH. Tentokrát jsme se sešli kvůli dětskému dni, který se bude konat za týden.
28.5. až 30.5.2010

Okresní kolo dětských hasičských závodů PLAMEN

Z pohledu pořadatelů nejnáročnější akce roku 2010 je za námi. I přes nepřízeň počasí se nám snad podařilo zajistit důstojné prostředí a mladí závodníci byli spokojeni. Další informace včetně kompletních výsledků budou v dohledné době doplněny. Fotografie jsou umístěny ZDE.
22.5.2010

Okrskové hasičské závody v Radkyni

Sraz jsme měli domluvený na 12. hodinu před hasičskou zbrojnicí. Závody byly oficiálně zahájeny ve 13 hodin na louce nad zbrojnicí v Radkyni. Počasí nám zpočátku přálo, ale bohužel během mužských štafet začalo pršet a muselo se přerušovat a odstranit některé překážky kvůli mokru. Štafety byly také zkráceny na jednu čtveřici na družstvo. Požární útok se celkem pěkně povedl našim ženám a tak skončily na pěkném třetím místě ze šesti. Obě dvě mužská družstva trochu pokazila útok a tak na družstvo Vrchovina I zbylo místo sedmé. Družstvo Vrchovina II skončilo osmé. Celkově bylo přihlášeno deset mužských družstev. Za rok se snad u nás doma zadaří lépe. Pochvala patří organizátorům akce, protože vše bylo velmi dobře připravené.
14.5.2010

Schůzka výboru SDH Vrchovina

V pátek od 18 hodin byla další schůze výboru SDH. I toto setkání bylo věnované dětským hasičským závodům Plamen. Dohodli jsme se na jednotlivých službách během celého víkendu.
8.5.2010

Schůzka výboru SDH Vrchovina

V sobotu ve 20 hodin jsme se sešli na další schůzi výboru SDH. Tématem jednání byla příprava na okresní kolo dětských hasičských závodů Plamen.
30.4.2010

Pálení čarodějnic

V pátek 30. dubna jsme uspořádali na místním hřišti pálení čarodějnic. Přichýstáno bylo občerstvení s posezením, u potoka byla vatra na zapalování košťat. Mile nás potešil počet lidí, kteří přišli. Velkou měrou k tomu přispělo teplé počasí. Fotografie jsou ZDE
23.4.2010

Schůzka výboru SDH Vrchovina

V pátek jsme se sešli v Hasičském domě na schůzi výboru SDH. Hlavním bodem jednání byla příprava na pálení čarodějnic. Dále jsme projednali možnost nákupu bezdrátového mikrofonu a štípačky dřeva.
23.4.2010

Svoz dřeva na čarodějnice

Páteční podvečer jsme věnovali svozu dřeva na nadcházející čarodějnice. Dík patří L. Sálovi za pomoc s odvozem a poskytnutí traktoru s plošinou.
11.4.2010

Svoz železného šrotu

V neděli 11. dubna jsme uskutečnili plánovaný svoz šrotu. Za spolupráci děkujeme všem spoluobčanům, kteří věci k odvezení připravili k silnici. Podařil se nám naplnit jeden vlek.
1.4.2010

Start webových stránek SDH VRCHOVINA

Ve čtvrtek 1.4.2010 byly spuštěny nové oficiální stránky SDH Vrchovina. Postupně budou doplňovány další informace a fotografie. Naším přáním je, aby jste zde vždy našli aktuální informace o dění kolem SDH a obci Vrchovina.
13.3.2010

Okresní hasičský ples ve Valdicích

V sobotu jsme se v počtu 27 lidí zůčastnili plesu, který se konal v kulturním domě ve Valdicích. Společně s členy SDH Nová Paka jsme byli na místo dopraveni objednaným autobusem. Ples se nám celkem líbil, i když některé věci by chtěly ještě vylepšit.
27.2.2010

Dětský karneval

I tento rok jsme pořádali pro malé děti dětský karneval. Masek bylo velmi mnoho a akce měla celkově pěkný průběh. Cenu pro nejlepší masku si odnesl Fanda Hörst. Samozřejmostí byly také různé soutěže.
21.2.2010

Schůzka výboru SDH Vrchovina

V neděli proběhla v Hasičském domě schůzka výboru SDH. Tématem jednání byl nadcházející dětský karneval.
6.2.2010

Hasičský bál

Jako každý rok touto dobou, pořádalo SDH Vrchovina tradiční hasičský bál. Ke spokojenosti všech hrál Martin Komárek. Účast byla až nečekaně vysoká. Přes 100 lidí. Poděkování patří hlavně sponzorům, kteří nám pomohli zajistit bohatou tombolu.
29.1.2010

Schůzka výboru SDH Vrchovina

V patek proběhla v Hasičském domě schůzka výboru SDH. Tématem jednání byl nadcházející hasičský bál. Rozděleny byly hlavně funkce v organizaci bálu.

Sponzoři SDH Vrchovina ...

Všem sponzorům moc děkujeme !!!

Podpora SDH Vrchovina

Děkujeme za celkovou podporu městu
Nová Paka

Děkujeme za podporu
Královéhradeckému kraji

Plánované akce 2020

+ obsazenost Hasičského domu 2020

08.02.

Hasičský bál

08.02.

Dětský karneval

18.04.

Svoz železného šrotu

30.04.

Čarodějnice

20.06.

Dětský den

18.07.

Fotbalový turnaj

08.08.

Letní kino

29.08.

Nohejbalový turnaj

21.11.

Výroční valná hromada

12.12.

Mikulášská rocková zábava

06.02.

Dětský karneval 2021

06.02.

Hasičský bál 2021

Copyright © 2010 - www.sdhvrchovina.cz - autor: Pavel Hörst