Zpráva o činnosti sboru za rok 2011

Letošní rok jsme zahájili v jarních měsících pokračováním prací na hřišti. Sloupy které jsme zabetonovali již v loňském roce jsme v horní části propojily profilem, tím se celá konstrukce zpevnila. Dále jsme přímo na místě zhotovili konstrukce branek, které jsme poté zabetonovali na stálo do země. Poté se celé konstrukce a branky opatřily vrchní barvou. Vzhledem k nepřízni počasí jsme sítě zavěsili až na konci léta. Zde bychom chtěli poděkovat městu N.Paka za finanční prostředky, Petrovi Řeháčkovi za opakované zapůjčení vysokozdvižné plošiny, Ladislavu Sálovi za zapůjčení svářečky, Karlu Rulfovi za beton a v neposlední řadě všem kteří přidali pomocnou ruku.
Na multifunkčním hřišti jsme kolem dokola přivázali sítě, které byli pouze přichycené odrhovačkami a ty postupně praskali.
Zde u hasičárny došlo také k drobné opravě schodů, kde se část dlaždic uvolnila.
V dubnu jsme opět pořádali svoz železného šrotu, který se stal již tradicí a opět musím poděkovat p.Ladislavu Sálovi za zapůjčení traktoru a za odvoz.

Práce na technice:
V letošním roce jsme provedli některé drobné opravy na stříkačkách. Například montáž nového startéru, přestavba na klasický rozdělovač a nová hřídel hnacího kola.
Největší opravou prošla na začátku roku Avie, kde došlo k montáži motoru s turbodmychadlem, instalaci pětistupňové převodovky s řazením na podlaze a byl namontován posilovač řízení a uzávěrka diferenciálu. Vše bylo prováděno v dílně p.Jiřičky ve Vidonicích a hrazeno městem Nová Paka.
Za tuto akci patří dík Jirkovi Koutovi za tip na díly, městu a veliteli SDH Nová Paka a v neposlední řadě p.Jiřičkovi za dílenské zpracování opravy k naší plné spokojenosti.

Výjezdová jednotka:
Jednotka se v letošním roce rozrostla o další dva členy, ale protože vzhledem k zdravotnímu stavu jsme o jednoho dočasně přišli, čítá jednotka devět členů. V jarních měsících pět členů absolvovalo zdravotní prohlídky a kurs nositele dýchací techniky. Byly dokoupeny jedny zásahové boty. Nyní čekáme na slíbené čtyři kusy dýchacích přístrojů, které jsou již pro nás připraveny, ale nemají vyřízeny potřebné dokumenty na ústředí hasičského záchranného sboru.
18. listopadu absolvovali všichni řidiči výjezdové jednotky pravidelné skolení řidičů.

Okrskové hasičské závody - výsledky - Vrchovina 2011:
Ženy
Pořadí Družstvo Štafeta Požární útok Celkem bodů
    čas body čas body  
1 Radkyně - - 26,26 - -
2 Nová Paka II - - 27,96 - -
3 Valdov - - 28,18 - -
4 Studénka - - 30,64 - -
5 Vrchovina I - - 33,10 - -
6 Vrchovina III - - 42,88 - -
7 Vrchovina II - - 51,94 - -
8 Štikov - - 63,42 - -
9 Nová Paka I - - N - -

Muži
Pořadí Družstvo Štafeta Požární útok Celkem bodů
    čas body čas body  
1 Radkyně - - 27,84 - -
2 Studénka - - 28,30 - -
3 Valdov II - - 28,96 - -
4 Nová Paka II - - 30,26 - -
5 Kumburský Újezd - - 36,54 - -
6 Vrchovina II - - 39,42 - -
7 Vrchovina I - - 39,96 - -
8 Přibyslav - - 49,02 - -
9 Štikov - - 60,94 - -
10 Nová Paka I - - 69,98 - -
11-13 Vrchovina III - - N - -
11-13 Vrchovina IV - - N - -
11-13 Valdov I - - N - -

Zásahy:
22. ledna - ve 4 hodiny jednotka vyjela na požár dílny a garáže do obce Brdo.
23. dubna - byl hlášen požár lesa a travního porostu v obci Vidochov.
24. dubna - ve 2.30 v noci hlášen požár chalupy v obci Podlevín.
24. června - v 10 hodin hlášen požár průmyslové haly Lohman&Rauscher v Nové Pace. Jednalo se o prověřovací taktické cvičení konané na žádost firmy.
3.října - požár lesního a travního porostu v Ústí u Staré Paky.
6. listopadu - ve 23.56 hlášen požár rodinného domu v Horní Nové Vsi jednotka zůstala jako záloha na základně.

Jednotka se schází pravidelně každé pondělí, kdy probíhá školení a údržba techniky. Mimo to i různé práce zde v hasičárně. Kdyby měl někdo zájem vstoupit do výjezdové jednotky může kdykoliv přijít.

Kulturní akce:
27. listopadu - se konala výroční valná hromada sboru.
5. února - jsme pořádali již tradiční hasičský bál s bohatou tombolou. Děkujeme sponzorům, kteří se na tombole podíleli.
12. února - dětský karneval, který byl velmi vydařený s velkou účastí.
30. dubna - čarodějnice. Akce se skvěle vydařila. Počasí až nečekaně teplé a tak se mohlo tančit až do pozdních hodin.
21. května - se konala okrsková soutěž k 115. výročí založení sboru. I přes počáteční nepřízeň počasí se soutěž, ale i zábava velmi vydařila. Zde bychom rádi poděkovali Martinovi Nitschovi za zapůjčení grilu a vyuzení prasete, ale hlavně všem soutěžícím, že se po skončení oficiální části nerozjeli domů a zůstali.
17. září - jsme pořádali rozloučení s prázdninami, kdy nám až na malou přepršku vyšlo počasí a akce se velmi vydařila.
8. října - jsme pořádali bramborákové hody, které sklidili úspěch.

Plán akcí na rok 2012:
V příštím roce bychom chtěli, pokud se vše vydaří, ve spolupráci s městským úřadem vyměnit na celém objektu okna. Ve spolupráci s osadním výborem vybudovat na hřišti u stavidla základnu ze zámkové dlažby. Na jaře pověsíme sítě i na fotbalové brány.

4. ůnora - budeme pořádat již tradiční hasičský bál, na který Vás tímto zveme.
11. ůnora - se bude konat dětský karneval.
14. ůnora - bude sběr železného šrotu.
30. dubna - čarodějnice
30. června - budeme pořádat první ročník nohejbalového turnaje.
25. srpna - rozloučení s prázdninami.
13. října - bramborákové hody.
konec října - se zde bude konat závod požární všestrannosti mládeže.
24. listopadu - uzavřeme rok výroční valnou hromadou.

Na uvedených pracích a pořádaných akcích jsme odpracovali 1954 brigádnických hodin.
Chtěl bych poděkovat všem, kteří se na těchto akcích podíleli a doufám že příští rok budeme i nadále takto spolupracovat.

Přeji vám Veselé Vánoce, bohatého Ježíška a do Nového roku hodně štěstí, zdraví a osobních úspěchů.

V roce 2011 byli vyznamenáni:
Za věrnost:
Josef Kytler - 60 let ve sboru
Pavel Hörst st. - 40 let ve sboru
Martin Nitsche - 30 let ve sboru
Monika Klazarová - 20 let ve sboru
Andrea Česáková, Pavla Fejklová, Veronika Tomšů - 10 let ve sboru

Čestné uznání:
Petra Česáková, Andrea Nitschová, Aleš Kalenský

Všem vyznamenaným členům SDH Vrchovina velmi děkujeme za jejich obětavou práci pro sbor a těšíme se na další spolupráci v letech následujících.
Copyright © 2010 - www.sdhvrchovina.cz - autor: Pavel Hörst