Zpráva starosty a vedoucího mládeže Jaromíra Erlebacha o činnosti MH Vrchovina


Počet dětí v roce 2014 - mladší: 11 dětí, starší: 11 dětí
Přes zimní období se děti scházely s Janou Suchou a Monikou Klazarovou a navštěvovali veřejné bruslení na zimním stadiónu v Nové Pace.
19. 3. 2014 - 23. 3. 2014 se uskutečnilo zimní soustředění ve Vítkovicích – účast: 15 dětí z Vrchoviny, 10 z Vidochova a 7 dospělých
Sněhu bylo poskromnu, tak alespoň jeden den se bylo lyžovat na Horních Mísečkách. Hrály se hry a to venku i na chalupě Účastnily jsme se příjezdu Krakonoše na Sjezdovce Aldrov.
1. 5. 2014 - soutěž O pohár starosty v obci Čistá u Horek. Rozjezd sezóny se nám moc nepovedl a v požárním útoku jsme braly zadní umístění.
mladší skončily na 11. a 14. místě
starší skončily na 12. a 16. místě
17. 5. 2014 - soutěž "Podkrkonošský pohár" - štafeta dvojic, požární útok, útok CTIF
mladší na 6. místě
starší na 6. místě
30. 5. - 31. 5. 2014 - Okresní kolo hry Plamen v Nemyčevsi
mladší na 7. místě nám určitě ostudu neudělaly
starší po boji na 5. místě, když 3. místo prohráli až v poslední disciplíně - požárním útoku
1. 6. 2014 - Okresní kolo dorostu v Nemyčevsi
mladší dorostenka Klazarová Monika na 1. místě
střední dorostenka Dytrichová Celestýna na 2. místě, obě dvě postoupily na krajské kolo
15. 6. 2014 - Krajské kolo Dorostu ve Dvoře Králové
mladší dorostenka Klazarová Monika se umístila na pěkném 3. místě, když běh na 100m s překážkami vyhrála, ve dvojboji skočila na 2. místě, ale bohužel postup na republikové kolo do Brna si prohrála svým přístupem k učení a v testech bohužel propadla.
Starší dorostenka Dytrichová Celestýna bojovala a umístila ve velké konkurenci na pěkném 7. místě

Přes prázdniny se děti scházely s Janou Vlačihovou, Monikou Klazarovou a Janou Suchou. Tvrdě se připravovali na podzimní branný závod.
Také s nimi podnikly i pár výletů a to do - Šťastné země - je to zábavný dětský park v Radvánovicích u Turnova. V srpnu pak navštívily IQ Park - což je naučný a zábavní park pro děti

7. 9. 2014 - Tradiční Vidochovský pouťový šplouch - soutěž v požárním útoku
mladší děti se umístily na 2. místě
starší děti na 1. místě
1. 10. - 5. 10. 2014 - 5. denní soustředění před ZPV na Pařezské Lhotě poblíž Prachovských skal společně s Vidochovem.
Celkem 20 dětí z Vrchoviny, 8 dětí z Vidochova, 9 dospělých
Každodenní učení na Branný závod, hry, výlety. Výlet do skalního města v Prachovských skalách, výlet k Rumcajsově jeskyni s návratem kolem Jinolických rybníků, stezka odvahy, návštěva AQUA centra v Jičíně atd.
18. 10. 2014 - ZPV ve Valdicích - první kolo hry Plamen
Tento branný závod se nám díky dobré přípravě po dlouhé době opět povedl.
Družstvo mladších dětí skončilo na pěkném 3. místě, ale náladu nám trochu pokazilo zranění Barunky Kodymové, která bohužel závod pro zranění nedokončila.
Družstva starších dětí skončily na 1. a 7. místě a na jarním kole se určitě poperou o postup na krajské kolo hry Plamen.
Družstvo dorostenců skončilo na 2. místě - testy 3.místo
Mladší dorostenec 13-14 let - Jakub Řeháček 1. místo
Střední dorostenec 15-16 let - Adam Řeháček 1. místo
Střední dorostenka Monika Klazarová 1. místo
Starší dorostenka 17-18 let - Celestýna Dytrichová 5.
Starší dorostenec - Lukáš Vlačiha soutěžící za SDH Vidochov obsadil 1.místo
Testy, které se psaly v rámci ZPV se anulovaly a budou se psát jako součást Jarního kola
Poděkování - Řeháček Jakub, Řeháček Adam a Monika Klazarová - běžely ZPV 3x ( cca 9km )
Chtěl bych tímto jmenovitě poděkovat za vzornou přípravu mladších i starších dětí a to Janě Suché, Monice Klazarové a Janě Vlačihové.Dále za přípravu dorostu a to Lukáši Kracíkovi a Lukáši Vlačihovi.
1. 11. 2014 - Halové mistrovství Podzvičínska v Lázních Bělohrad
halová soutěž ve štafetě dvojic, štafetě 5x40m, uzlové štafetě
naše družstva se umístila na mladší 10. místo, starší 6. místo
Za dorost se v soutěži jednotlivců ve vázání uzlů umístily na 16. místě Lukáš Kracík, na 23. Místě Celestýna Dyttrichová
Přes zimní období se budou děti scházet dál, budou hlavně navštěvovat veřejné bruslení a AQUA park. Za příznivých podmínek plánujeme i jednodenní lyžování v blízkých Krkonoších.
Toť asi vše - děkuji za pozornost
Copyright © 2010 - www.sdhvrchovina.cz - autor: Pavel Hörst