V roce 2015 byli vyznamenáni


Za věrnost:
Josef Kotyk - 50 let ve sboru
Josef Kalenský - 40 let ve sboru
Jiří Česák - 40 let ve sboru
Dagmar Paulů - 40 let ve sboru
Václav Řeháček ml. - 30 let ve sboru
Jiří Kout - 20 let ve sboru
David Kracík - 10 let ve sboru

Všem vyznamenaným členům SDH Vrchovina velmi děkujeme za jejich obětavou práci pro sbor a těšíme se na další spolupráci v letech následujících.
Copyright © 2010 - www.sdhvrchovina.cz - autor: Pavel Hörst