Zpráva starosty a vedoucího mládeže J. Erlebacha o činnosti MH Vrchovina 2015


Počet dětí v roce 2015 - mladší: 13 dětí, starší: 7 dětí

20. 12. 2014 - Zimní výlet do Adršpašských skal. Výlet zorganizoval Aleš Labík.

V zimních měsících pořádala Jana Suchá a Monika Klazarová pro děti návštěvy AQUA centra a zimního stadiónu.
28. 12. 2014 - Návštěva AQUA centra v Jičíně a večer Dětský silvestr v hasičském domě (soutěže, hry, ohňostroj, stezka odvahy na místním hřbitově). Účastnilo se 20 dětí a 5 dospělých.
18. 2. - 22. 2. 2015 - Zimní soustředění ve Vítkovicích, lyžování na sjezdovce Aldrov, výlet na běžkách na Dvoračky, pěší výlet na Rezek, hry a soutěže. Účast 16 dětí a 7 dospělých.
V jarních a podzimních měsících se děti a dorost schází na pravidelných týdenních schůzkách.
26. 4. 2015 - účast na soutěži v běhu na 60m překážek "O slatinský plamínek". Za naše barvy bojovalo 13 dětí a za zmínku stojí hlavně výkony Michala Kouckého - 6. místo, Moniky Klazarové - 9. místo a Blanky Jezdinské - 9. místo
1. 5. 2015 - Soutěž v požárním útoku O pohár velitele SDH Čistá u Horek. Naše 2 družstva mladších skončily na 5. a 12. místě a družstva starších dětí na 4. a 8. místě.
2. 5. 2015 - účast starších dětí na soutěži O Vodníčka z Rybníčka, kterou pořádá SDH Brada-Rybníček. Děti se utkaly v požárním útoku a štafetě 4x60m. Skončily jsme na 9. místě.
8. 5. 2015 - Podkrkonošský pohár v Nedaříži - soutěž v požárním útoku, štafetě dvojic a požárním útoku CTIF. Starší děti se neúčastnily a mladší skončily na pěkném 2. místě.
29. 5. - 31. 5. 2015 - Okresní kolo hry Plamen ve Valdicích - mladší děti se umístily na 2. místě z 8 týmů, starší děti skončily také na 2. místě z 10 týmů a tím si vybojovaly postup na krajské kolo hry Plamen. Mladší 5. členné družstvo obsadilo 6. místo ze 7 družstev. Dorostenka M. Klazarová obhájila 1. místo a tím i postup na Krajské kolo, dorostenka Celestýna Dittrychová skončila na 2. místě a dorostenec Adam Řeháček také na 2. místě.
12. 6. 2015 - se uskutečnil výlet na hrad Kumburk s opékáním buřtů. Účastnilo se 12 dětí a 2 dospělí.
20. 6. - 21. 6. 2015 - Krajské kolo dorostu a hry Plamen v Týništi n. Orlicí a v Bystrém v Orlických Horách - dorostenka Monika Klazarová 4. místo - družstvo starších dětí krásné 6. místo - což je naše nejlepší umístění ze všech účastí na krajském kole.

O prázdninách Jana Suchá a Monika Klazarová pro děti zorganizovaly 3 výlety.
7. 7. 2015 výlet do zábavného parku pro děti - Mirákulum Milovice. Účastnilo se 8 dětí a 1 dospělá osoba.
21. 7. 2015 - výlet do hasičského muzea v Přibyslavi a návštěva AQUA centra v Jihlavě, účastnilo se 18 dětí a 5 dospělých.
16. 8. - 18. 8. 2015 - výlet do kempu Sedmihorky, účast na programu pro děti přímo v kempu, koupání, výlet na hrad Valdštejn, kratší výlety po okolí. Účast 13 dětí a 3 dospělí.

5. 9. 2015 - účast na soutěži v sousední vesnici - Vidochovský pouťový šplouch. Starší děti neměly konkurenci a vyhrály, protože se jiné družstvo neúčastnilo, mladší děti skončily také na 1. místě a druhé družstvo běželo mimo soutěž.
30. 9. - 4. 10. 2015 - soustředění před ZPV v rekreačním středisku, které se nachází poblíž Prachovských skal, u obce Pařezská Lhota - dopolední program byl podřízen přípravě na ZPV, odpoledne výlety - na hrad Kost, do Skalního města, stopovaná okolo hradu Pařez. Večerní program se skládal z návštěvy Aqua centra v Jičíně, stezky odvahy pro vedoucí, kterou zorganizovali samy děti, stezky odvahy pro děti a spousty her. Účastnilo se 16 dětí a 7 dospělých.
17. 10. 20015 - v rámci přípravy na ZPV jsme se zúčastnili závodu v Mezilesí u Nového města n. Metují. Účastnily se dvě družstva starších dětí - první družstvo skončilo na pěkném 7. místě, druhé, které bylo složeno většinou z dětí mladších skončilo na 23. místě z 31 družstev.
24. 10. 2015 - za pěkného počasí ZPV ve Valdicích - zde jsme zúročily naši přípravu a obsadily přední pozice - mladší děti skončily na 4. a 18. místě z 26 družstev - starší děti skončily na 1. a 10. místě z 27 družstev. Zvláštní pochvalu zaslouží Klazarová K., Koucký L. a Hylmarová L., kteří běželi jak za mladší, tak i za starší děti - tedy celkem 6km. Dorostenka M. Klazarová skončila na 1. místě, Celestýna Dittrychová na 2. místě a dorostenec Jakub Řeháček, který běžel i za starší děti 2. místo.

Tímto chci poděkovat všem vedoucím za vzornou přípravu našich dětí a dorostu

14. 11. 2015 - se mladší děti účastnily halové soutěže v Lázních Bělohrad - Mistrovství Podzvičínska (štafeta dvojic, uzlová štafeta a štafeta 5 x 40m překážek). Zúčastnily se jen 2 družstva mladších dětí a umístily se na 10. a 15. místě.

Na závěr bych chtěl za SDH poděkovat Všem, kteří se na této bohaté činnosti naší mládeže podíleli a to už výše zmiňované Janě a Monice, dále Lukáši Kracíkovi, Lukáši Vlačihovi, Celestýně Dittrychové, Standovi Hylmarovi a Janě Vlačihové. Děkuji
Copyright © 2010 - www.sdhvrchovina.cz - autor: Pavel Hörst