Zpráva velitele Stanislava Hylmara o činnosti sboru za rok 2015


Výjezdová jednotka:
Výjezdová jednotka čítá k dnešnímu dni jedenáct mužů a dvě ženy. V letošním roce přibyl do výjezdu Lukáš Kracík. V příštím roce, pokud bude mít zájem, přibude Pavel Kotyk.
Na sklonku loňského roku mezi vánočními svátky jsme se opět vydali do Velkého Dřevíče na motokáry. Tentokrát nás jelo již 21 a tak jsme měli dráhu zamluvenou na tři hodiny, kdy jsme zápolily na trati v tříčlenných týmech o nejlepší čas. Týmy byly určeny předem losováním. Výlet se velice vydařil a zakončili jsme ho zde v hasičárně.
Členové jednotky se při pravidelných pondělních schůzkách podílejí na údržbě naší techniky, ale i na přípravách jednotlivých akcí, které náš sbor pořádá. V neposlední řadě také na údržbě hasičárny, stánku a okolí.

Práce na technice:
V průběhu zimy jsme zrenovovali dětskou hasičskou stříkačku, která získala nový kabát, sportovní plynovou páku, rozdělovač a autobaterii. Odpracovali jsme na ní 62 brigádnických hodin.
Naše soutěžní stříkačka dostala nové čerpadlo, které pro nás vyrobili na míru bratři Vošvrdové z Jinolic.
Na Avii byl letos vyměněn kohout topení, na Transportéru byla vyměněna pojistková skříň, repasován alternátor a startér, takže nyní již slouží bez problémů.
Do výbavy jednotky přibyli nomexové obleky. Každý člen obdržel baterku a držák na přilbu. Lukáš Kracík byl nově vystrojen helmou, botami, zásahovými rukavicemi a nyní čeká na nový Fireman. Naše staré dýchací přístroje Saturn byly vyměněny za nová přetlaková Pluta. Dále přibyla vyprošťovací sekera VRN 1 a páteřová fixační deska.

Hasičské výjezdy:
24. listopadu 2014 - v 16.35 byla vyslána jednotka k dopravní nehodě na Kumburský Újezd, kde na Babáku bylo osobní vozidlo mimo komunikaci.
11. prosince 2014 - v 18.54 byl hlášen únik čpavku na zimním stadionu.
29. prosince 2014 - ve 23.11 vyhlásilo požární čidlo na zimním stadionu požár. Jednalo se o planý poplach.
11. ledna - ve 2.58 byl hlášen požár kabelů v rozvodně v Nové Pace.
14. února - v 15.15 vyhlásilo požární čidlo na zimním stadionu požár. Jednalo se o planý poplach.
4. března - v 16.41 byla jednotka vyslána na požár skladovací haly do Horní Nové Vsi.
10. března - v 19.18 vyhlásilo požární čidlo na zimním stadionu požár. Jednalo se o planý poplach.
19. března - ve 14.30 byl nahlášen požár chalupy v Roškopově. Jednalo se o požár komínového tělesa.
21. března - v 9.01 vyhlásilo požární čidlo na zimním stadionu požár. Jednalo se o planý poplach.
31. března - v 18.27 vyjela jednotka po silné vichřici odstraňovat spadané stromy z komunikace do Ústí u Staré Paky a dál na Lomnici, kde na železniční trati mezi Ústím a Lomnicí pomáhala odstranit napadané stromy.
14. dubna - v 00.21 vyjela jednotka k požáru kůlny se dřívím do Stupné.
15. května - ve 20.23 požár rodinného domu v Ústí u Staré Paky.
5. června - v 16.28 jednotka vyjela na požár lesního porostu do Staré Paky.
8. června - v 5.45 vyhlásilo požární čidlo na zimním stadionu požár. Jednalo se o planý poplach.
3. července - v 19.44 vyhlásilo požární čidlo na zimním stadionu požár. Jednalo se o planý poplach.
5. července - ve 22.43 jednotka vyjela na požár skladovací haly do Syřenova.
17. července - ve 14.38 požár lesa a hrabanky ve Staňkově.
20. července - ve 2.05 požár roubené chalupy se stodolou v Nové Vsi nad Popelkou.
23. července - v 17.36 jsme vyjeli na dopravní nehodu motocyklu a autobusu do Stupné.
1. srpna - v 16.00 požár strniště ve Valdově.
17. srpna - v 15.51 dopravní nehoda nákladního a osobního vozidla.
2. září - ve 23.22 vyhlásilo požární čidlo na zimním stadionu požár. Jednalo se o planý poplach.
1. října - ve 14.24 jednotka vyjela na požár dřevníku u roubené chalupy do Valdova.
V 18.13 jsme vyjeli k požáru lesního porostu do Staré Paky.
3. října - v 5.26 hlášen požár porostu v Ústí u Staré Paky. Jednotka byla zastavena operačním důstojníkem.
18. října - v 00.51 vyhlásilo požární čidlo na zimním stadionu požár. Jednalo se o planý poplach.
30. října - v 15.42 jednotka vyjela na požár průmyslové haly do Nové Paky. Jednalo se o námětové cvičení na přádelnu.
31. října - v 17.29 požár porostu na Pecce za koupalištěm.
2. listopadu - v 10.55 požár garáže na Vlkově.
13. listopadu - v 19.30 jednotka vyjela na nahlášený požár hrabanky do Horní Javoří u Pecky.

Jednotka v letošním roce byla také jako požární hlídka na Mezinárodním mistrovství republiky v autocrosse ve Štikovské rokli 23. a 24. května v počtu šesti členů.
Na mistrovství Evropy 4. a 5. července v počtu tří členů.
A 8. srpna na motoristickém festivale také ve Štikovské rokli.

Dále jsme se účastnili okrskového kola, které se konalo 16. května v Radkyni, kde místní sbor slavil 110. výročí založení sboru. Muži se umístili na šestém a osmém místě, ženy skončili páté.
22. srpna jsme vyjeli na noční soutěž do nedaleké Nedaříže, kde v kategorii upravených strojů se nám vůbec nedařilo a obsadili jsme muži 12. a ženy 6. místo.
5. září se konal již tradičně Vidochovský pouťový šplouch, kde jsme po součtu pořadí v obou útocích skončili muži na pátém a ženy na čtvrtém místě.

Plán na příští rok:
V příštím roce nás čeká jako největší akce oslavy 120. výročí založení našeho sboru, které budou spojeny s představením slavnostního praporu. Ten jsme nechali vyrobit a bude na oslavách předán. Termín je stanoven na 16. července.
Pokud bude schváleno pořádání okrskové soutěže, tak zde proběhne v měsíci květnu.
Rádi bychom nechali vymalovat celou hasičárnu, což se bude odvíjet od jednání s městem na spolufinancování.
A v neposlední řadě podnikáme kroky, které povedou k přestavbě garáže tak, aby se sem vešla do budoucna cisterna a transportér dohromady.

Poděkování
Na závěr bych rád poděkoval členům jednotky, ale i ostatním členům, kteří se v letošním roce podíleli na pořádání veškerých akcí. Městskému úřadu za podporu.
Přeji příjemné prožití vánočních svátků a hodně štěstí zdraví do Nové roku.
Copyright © 2010 - www.sdhvrchovina.cz - autor: Pavel Hörst