Rekonstrukce sociálního zařízení v hasičském domě - 2014


V letošním roce si Vrchovinští hasiči vzali za cíl rekonstrukci sociálního zařízení v hasičském domě. Vzhledem k omezeným finančním prostředkům ze strany sboru a výši přislíbených peněz ze strany města Nová Paka, nebylo možné akci realizovat zcela dodavatelsky. Za účelem snížení celkových nákladů na rekonstrukci, se členové sboru dohodli, že se na akci budou podílet v rámci brigádnických hodin.
Cílem této akce je kompletně zmodernizovat již značně zastaralé WC a zároveň účelně využít prostory sociálního zařízení bývalé školky. Tyto prostory nebyly dosud využity a sloužili pouze jako skladiště. Dispoziční řešení pánských WC bude zachováno, dámské WC budou rozšířeny, na úkor starých toalet po bývalé školce. Ve zbývajícím prostoru pak bude zřízena společná úklidová místnost a samostatně oddělená část se sprchovým koutem, umyvadlem a WC. Tato část bude sloužit jako hygienické zázemní pro volební místnost a hasičskou klubovnu, které tak bude možné využívat nezávisle na společenské části objektu. Rekonstrukce bude nadále spočívat v provedení nových keramických obkladu a dlažeb, zařizovacích předmětů, elektroinstalace a rozvodů vodovodu a kanalizace. Nově bude na WC zavedena teplá voda, osazeny budou nové dveře a prostory budou vymalovány. Celkově by se mělo jednat o velký kvalitativní skok vpřed.
Práce byly započaty v sobotu 8. března v 8:00 ráno, na kdy byla svolána dobrovolná brigáda. Úkolem bylo provedení demontáže původních zařizovacích předmětů a veškeré bourací práce. Vzhledem k hojné účasti postupovali práce více než dobře. Kolem oběda již byly hrubé demoliční práce ze značné části hotovy, odpoledne pak probíhalo osekávání obkladů a vyklízení stavební suti. Někteří členové pokračovali v pracích i v neděli, kdy osekávali omítky, dlažby, vysekávali rýhy pro kanalizaci a vodovod a kopali přípojku do studny. Ta bude opět využita pro užitkovou vodu na splachování WC. Bourací práce byly dokončeny 10. března. V současné době již probíhají stavební práce, které realizuje Aleš Labík za pomocí dobrovolníků z řad členů SDH. Další plánovaná brigáda byla svolána na čtvrtek 27. března, za účelem škrábání starých maleb a přípravy podkladů pro keramické obklady. Vzhledem k velmi příznivému vývoji prací, zle předpokládat, že dílo by mohlo být dokončeno ke konci dubna.

DOPLNĚNO - Grafický návrh řešení obkladů


Stavební plán renovace od Jirky Zaplatílka


Foto z rekonstrukce
Copyright © 2010 - www.sdhvrchovina.cz - autor: Pavel Hörst