V roce 2014 byli vyznamenáni


Za věrnost:
Jiří Zaplatílek st. - 40 let ve sboru
Jiří Kotyk - 40 let ve sboru
Miroslav Kodym - 30 let ve sboru
Michal Skákalík - 30 let ve sboru
Marie Kordová - 30 let ve sboru
Jaroslav Korda - 30 let ve sboru
Eva Šepsová - 30 let ve sboru
Iva Zaplatílková - 10 let ve sboru
Marek Česák - 10 let ve sboru
Michal Luňák - 10 let ve sboru
Jana Vlačihová - 10 let ve sboru
Adéla Patková - 10 let ve sboru
Petr Kotyk - 10 let ve sboru
Vladimír Česák - 10 let ve sboru
Martin Haman - 10 let ve sboru

Čestné uznání sboru:
Monika Hanušová, Ondřej Kalenský

Čestné uznání OSH:
Jana Vlačihová, Jiří Zaplatílek ml., Vladimír Česák, Jiří Kout, Martin Haman

Medaile za příkladnou práci
Stanislav Hylmar, Jiří Kotyk, Jiří Zaplatílek st.

Všem vyznamenaným členům SDH Vrchovina velmi děkujeme za jejich obětavou práci pro sbor a těšíme se na další spolupráci v letech následujících.
Copyright © 2010 - www.sdhvrchovina.cz - autor: Pavel Hörst