Zpráva starosty Jaromíra Erlebacha o činnosti SDH Vrchovina 2015


V letošním roce jsme činnost sboru nastartovali v polovině února, kdy se konaly dvě po sobě jdoucí akce.
V sobotu 14. 2. 2015 - jsme pořádali Hasičský bál, účast byla velká. Doufáme, že se všem zúčastněným líbil.
V neděli 15. 2. 2015 - se konal pro naše nejmenší, tradiční Dětský karneval. Účast okolo 50 dětí. Pěkné odpoledne plné her a soutěží - doufáme, že se všem líbilo. Děkuji Všem, kteří se podíleli na přípravě a realizaci těchto dvou akcí, zvláště dětského karnevalu.
Koncem měsíce dubna proběhla v naší obci dobrovolná peněžní sbírka, která je určena na výrobu slavnostního praporu pro náš hasičský sbor. Bylo vybráno něco přes 34 000kč. Prapor bude představen a vysvěcen na oslavách 120. výročí založení SDH Vrchovina. Na oslavách bude zveřejněn i jmenný seznam dárců, který pak bude umístěn na naše internetové stránky. Tímto bych chtěl všem, kteří se sbírky účastnili a nebo budou účastnit, za SDH Vrchovina poděkovat.
Ve čtvrtek 30. 4. 2015 jako každý rok se pokračovalo v tradici pálení Čarodějnic. I letos byly pro děti připraveny různé soutěže, tentokráte s hasičskou tématikou, za které si každé z cca 40 dětí odneslo nějakou tu sladkost. Po setmění se zapálil čarodějnický kotel a po hřišti se rozlétla zapálená košťata. Teplo z ohně uvítali určitě všichni přítomní. Půlnoční překvapení - stavění vesnické májky, se neobešlo bez problémů a hádek o tom co a jak, ale na třetí pokus se vše zdařilo a naštěstí nikdo nepřišel k újmě na zdraví. Při stavění májek byla vždy sranda a myslím si, že by bylo dobré v této české tradici pokračovat, aby i mladší generace o tyto zážitky nebyli ochuzeni, a tím se neslavily jen tradice cizí (převzaté - viz. heloweeen) a naše postupně nevymizely.
V pátek 5. 6. 2015 bylo na hřišti zorganizováno posezení pro členy SDH Vrchovina s kácením májky. Všichni členi SDH byly vítáni a bylo to pojato jako začátek sezóny na hřišti.
Od 6. června - do půlky září a to vždy v pátek a sobotu, bylo na místním hřišti už 2. rokem otevřeno posezení pod pergolou. Zde si mohl kdokoli přijít posedět, poklábosit s přáteli a sousedy. Bylo pro ně připraveno občerstvení jako (klobásy na grilu, nakládaný hermelín, utopenci a i něco sladkého), k pití jak nealko nápoje (pito, limonády, čaj, káva) tak i alkoholické nápoje (pivo, víno a i základní druhy kořalky). Tato pergola byla také pronajímána na soukromé akce (Walraven) s obsluhou nás hasičů. Na zajištění této dlouhodobé akce se podílelo více jak 20 našich členů - všem tímto děkuji.
V sobotu 27. 6. 2015 jsme na hřišti pořádali pro děti Dětský den. Počasí nám docela přálo, spoustu soutěží pro cca 45 dětí, bohaté občerstvení a to i pro rodiče. Každý z dětí si odnesl balíček plný sladkostí s nějakou tou drobností. Chtěly bychom poděkovat městu Nová Paka za finanční příspěvek, MKS Nová Paka za bezplatné zapůjčení Skákacího hradu, leteckým modelářům za skvělé ukázky v mistrovském ovládání svých modelů, místním motorkářům za výstavku jejich motorek.
Vše se tedy vydařilo, ale i tak musím přidat trochu kritiky z mojí strany. Nejedná se tak o přípravu akce, ale o její realizaci. Zabezpečení stánku není problém 6-8 lidí, ale soutěže pro děti - cca 20 lidí. Akce je plánována 8 měsíců dopředu, tak by snad neměl být problém si na ten den udělat volno od 13:00 - 17:00, připravit si nějakou tu soutěž a pak tam u ní 2 hod postát. A ne, že já ještě v 14:00 nevím, jestli bude soutěží jen 6 nebo třeba 18. Každý ať se sám nad tím zamyslí - nebo mi může ukázat, jak se to dá zvládnout s méně lidmi.
V sobotu 11. 7. 2015 se nám ženil jeden našich členů, Marek Česák. Svatební zadrhování proběhlo u požární nádrže ve Vidochově. Doufáme, že všichni zúčastnění se dobře bavili.
V sobotu 25. 7. 2015 druhé svatební zadrhování, tentokrát se nám vdávala členka Iva Zaplatílková. Zadrhovalo se opět ve Vidochově. Svatební hostina pak probíhala zde v našem kulturním domě. I zde doufáme v pěkné vzpomínky.
V sobotu 1. 8. 2015 uspořádal p. Řeháček Václav a p. Kodym Jan pod záštitou našeho SDH 3. ročník Fotbalového turnaje. Akce se náramně podařila. Zúčastnilo se 7 osmičlenných týmů, které bojovaly každý s každým. Vyhrálo družstvo Autoškola. Děkujeme pořadatelům za zdárný průběh, městu Nová Paka za finanční dotaci, p. Miroslavu Kodymovi za výborný guláš a našim členům za bezvadnou obsluhu stánku.
V sobotu 29. 8. 2015 se na místním hřišti konal 3. ročník našeho nohejbalového turnaje. Ráno se sešlo 12 družstev, která bojovaly ve dvou skupinách. Do vyřazovacích bojů postupovaly družstva z 1. a 2. místa. Za krásného počasí prvenství obhájilo družstvo DŠP. Děkujeme městu Nová Paka za finanční dotaci, p. Petru Klazarovi za organizaci turnaje, našim členům i nečlenům za bezvadnou obsluhu a samozřejmě hráčům za skvělé výkony. Těšíme se už na další a to 4. ročník.
V sobotu 12. 9. 2015 jsme se účastnily svou historickou stříkačkou oslav 140. výročí založení SDH Nová Paka. Zde jsme předvedli hašení pomocí naší koňské stříkačky - zastříkaly si hlavně děti z oslav. Naše mládež předvedla na oslavě pod vedením Jany Suché a Moniky Klazarové požární disciplínu štafeta dvojic. Děkuji Všem zúčastněným.
V sobotu 10. 10. 2015 se konalo posezení členů SDH Vrchovina - ukončení sezóny na hřišti. Všichni členi SDH byly vítáni - zábava probíhala v dobré náladě, končilo se hodně dlouho po půlnoci.Tímto končí výčet činnosti našeho sboru SDH Vrchovina za rok 2015.
Děkuji za pozornost
Copyright © 2010 - www.sdhvrchovina.cz - autor: Pavel Hörst