Sbor dobrovolných hasičů ve Vrchovině patří dlouhodobě ke sborům s nejpočetnější členskou základnou v rámci okrsku Nová Paka. V současnosti má 27 žen a 50 mužů. Součástí SDH jsou také dvě družstva mladých hasičů. Jejich hlavní náplní je účast na závodech požární všestrannosti. K dalším aktivitám patří různé výlety a pobytové zájezdy.

V roce 2005 byla založena výjezdová jednotka JPO, která je tvořena sedmi členy a je přidružena k JPO Nová Paka, která je zařazena jako JPO II.

Pravidelně každý rok se účastníme okrskové soutěže se dvěma družstvy mužů a jedním družstvem žen. V roce 2006 jsme dokonce sestavili tři družstva mužů a dvě družstva žen.

V posledních deseti letech se nám podařilo přizpůsobit bývalou školu na Hasičský dům s tanečním sálem. Nevyhovující topení bylo nahrazeno výkonnými krbovými kamny a taneční sál byl obložen palubkami. Z bývalé školky vznikla klubovna pro mladé hasiče. Zbrojnice byla vybavena novým materiálem a ve spolupráci s městským úřadem Nová Paka jsme zrealizovali kompletní přestavbu hřiště na víceúčelové sportoviště.

Náš sbor se významnou měrou podílí na kulturním životě v obci. Pořádány jsou akce jak pro dospělé, tak i pro děti. Na dětské akce se nám daří čerpat peněžní prostředky z královéhradeckého kraje. V letech 2000 a 2003 jsme pořádali okresní dětské hasičské závody Plamen, které vyžadovali zapojení velké části sboru. Každé jaro provádíme svoz železného šrotu.

Copyright © 2010 - www.sdhvrchovina.cz - autor: Pavel Hörst