Zpráva o činnosti sboru za rok 2014


Výjezdová jednotka:
Výjezdová jednotka k dnešnímu dni čítá deset členů. Od nového roku k nám oficiálně přibude ještě Lukáš Kracík, který se již rok s námi pravidelně schází a zúčastňuje se pravidelného školení. Členové jednotky se v letošním roce účastnili školení požárních hlídek. Školení řidičů proběhlo 14. listopadu. Dále dvoudenního školení první pomoci. Během roku jsme se aktivně podíleli na pořádání všech akcí pro veřejnost. Na sklonku roku jsme založili novou tradici a sice, mezi vánočními svátky a silvestrem jsme vyrazili do Velkého Dřevíče u Broumova, kde jsme si zajezdili na motokárách. Výlet se velice povedl a tak letos pro velký zájem máme dráhu zamluvenou již na tři hodiny. Po návratu jsme se se starým rokem rozloučili zde v hasičárně.

Hasičské výjezdy:
1.ledna - První výjezd na sebe nenechal dlouho čekat a tak jsme vyjeli již 1. ledna v 1:55 do Ústí u Staré Paky, kde od komínového tělesa začala hořet chalupa
2.ledna - Hned druhý den v 17:30 jsme vyjeli do Borovničky, kde došlo k požáru kotelny a následně střešní konstrukce rodinného domu
9. března - Vyjeli jsme na požár stohu do obce Borek
4.července - Vyjeli jsme k požáru nákladního automobilu k místnímu hřbitovu
8. července - Se zvedající se hladinou místního potoku jsme vyjeli k utěsnění garážových vrat protipovodňovou zábranou k J. Kotykovi a poté jsme začali pytlovat písek a rozvážet ho k ohroženým objektům ve vesnici
20. července - Jsme byli přivoláni na dopravní nehodu na výjezdu z Vrchoviny (proti Maternovým)
28. srpna - Jsme vyjeli k požáru balíkovacího lisu a balíků do Vidonic
29. září - Byl hlášen požár ve Staré Pace. Jednalo se o neuhašené ohnisko po pálení klestí (jednotka nevyjela, zůstala jako záloha v hasičárně)
24. října - Jednotka byla povolána k požáru výškové budovy hotelu Grand v Lázních Bělohrad. V tomto případě se jednalo o námětové cvičení
13. listopadu - Ve 2:56 byl vyhlášen poplach – požár budovy zimní stadion v Nové Pace. Naštěstí se jednalo o planý poplach způsobený vadným hlásičem. Jednotka byla po vyjetí vrácena zpět na základnu krajským operačním střediskem
10. a 11. května - Prováděli jsme požární hlídku ve Štikovské rokli, kde se jelo mistrovství republiky v autokrosu.

Technika:
Asi největším úspěchem je, že se nám za výrazné pomoci naší členky Jany Maternové povedlo od policie české republiky získat bezplatným převodem Volkswagen Transporter, který po potřebných opravách, které provedl Miroslav Kodym, funguje. Tímto mu za opravu děkujeme. Byla do něho naistalována radiostanice a na střechu majáková rampa s příslušenstvím. Začal fungovat jako dopravní automobil, který využívá jak jednotka, tak mládež ke své činnosti. Dík patří samozřejmě také Městskému úřadu nová Paka za financování oprav a také Aleši Kalenskému, který se o něho stará.Na obě vozidla (Transporter, Avia) nám byly vystaveny městským úřadem tankovací karty.
V letošním roce byla jednotka vybavena vyprošťovací deskou, krčními límci, ambuvakem, dvěma kusy brodících kalhot, jedním neoprenovým oblekem, třemi páry neoprenových rukavic, házecím lanem, záchranou vestou, záchranným pásem, lanem a štípací sekerou Fiskars. K elektocentále byly zakoupeny dva kusy stojanů s halogenovými světly, dva kusy desetimetrových prodlužovaček a jedna padesátimetrová.
V Avii došlo k přeskupení technických prostředků tak aby vznikl prostor pro plovoucí čerpadlo a elektrocentrálu, které přibyli do výbavy v loňském roce.
Na PS 12 se po okrskové soutěži projevili drobné nedostatky a proto jsme s ní vyrazili do Jinolic k mechanikům a byl vyměněn celý rozdělovač. Také jsme nechali zamontovat omezovač otáček. Vyměněna byla i indukční cívka a byla znovu seřízena.

Závody:
Okrskové hasičské závody - Kumburský Újezd 17. květen 2014
17. května jsme se zúčastnili okrskové soutěže na Kumburském Újezdě, konané u příležitosti 115 výročí založení tamního sboru dobrovolných hasičů. Ženy skončili na vynikajícím 3. místě. Muži na 5. a 7. místě.
Noční soutěž v požárním útoku - Nedaříž 23.srpna 2014
23. srpna jsme se zúčastnili noční soutěže v požárním útoku v nedaleké Nedaříži. Ženy vybojovali v kategorii upravených strojů nádherné 2. místo (ze 4) a muži 9 místo (ze 13).
Vidochovský pouťový šplouch - Vidochov 6. září 2014
6. září se konal Vidochovský pouťový šplouch, kde jsme v kategorii mužů obsadili 9 a 10 místo.
Plány na příští rok
U transportéru je třeba vyvařit zadní podběhy. V průběhu zimy provedeme rekonstrukci PS 12, kterou používá mládež.
U Avie by jsme rádi namontovali osvětlovací stožár.
Dále se budeme podílet na přípravě a pořádání jednotlivých akcí pořádaných sborem.

Poděkování
Závěrem bych rád poděkoval městskému úřadu za podporu naší činnosti, našim drahým polovičkám za to že mají pochopení s naší činností a v neposlední ředě klukům za obětavou práci, která je leckdy na úkor vlastních rodin a zájmů.
Copyright © 2010 - www.sdhvrchovina.cz - autor: Pavel Hörst