Zpráva starosty Jaromíra Erlebacha o činnosti SDH Vrchovina 2014


V letošním roce jsme činnost sboru nastartovali v polovině února, kdy se konali dvě po sobě navazující akce.
V sobotu 15. 2. 2014 - Hasičský bál, kde jsme měli docela narváno
V neděli 16. 2. 2014 - Dětský karneval, kterého se zúčastnilo asi 45 dětí z širokého okolí.
Dvě akce za dva dny byly dost náročné, proto tímto děkuji všem, kteří si našli čas a pomohli nám je uskutečnit.
6. 3. 2014 - Jsme si nechali jako sbor udělat Živnostenský list na činnost hostinskou a na pronájem a půjčování věcí movitých. Dále jsme získali koncesi na prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin.
8. 3. 2014 - Jsme začali s rekonstrukcí záchodů v hasičském domě. Peníze na tuto akci získal osadní výbor z města Nová Paka. Část prací odpracovali členové sboru brigádně (bourání, kopání, sekání, úklid). Odpracováno cca 250 h. Zbytek prací byl proveden dodavatelsky. Do prázdnin byly dámské i pánské záchody zkompletovány, opravena chodba mezi záchody a školou, vybudována úklidová místnost. Záchod a sprcha v prostorách bývalé školky se dodělávají dodnes brigádně a už za finanční podpory našeho sboru. Dnes zbývají poslední dodělávky - nátěry futer, vymalování atd. Chtěl bych tímto poděkovat všem , kteří se na této akci podíleli a zvláště těm, kteří na tom strávili nejvíce svého volného času - jmenovitě Aleš Labík, Lukáš Kracík, Stanislav Hylmar.
15. 3. 2014 - Jsme zorganizovali svatební zadrhování naší člence Lence Raulímové. Počasí nám moc nepřálo, ale věříme, že se všichni zúčastnění skvěle bavili.
19. 4. 2014 - Proběhl dopoledne po vesnici sběr železného šrotu a po obědě jsme jeli připravovat dřevo na Čarodějnice. Chtěl bych tímto poděkovat p. Ladislavu Sálovi, který nám na obě tyto akce zapůjčil traktor s vlekem. Dále pak obci Vidochov za poskytnuté dřevo na Čarodějnice.
V této době také finišovalo dodělání zázemí hřiště s pergolou, což se nám do konce dubna podařilo. Je pravdou, že se májí ještě nějaké estetické věci dodělávat, ale něco si musíme nechat také na příští rok. Tímto zase děkuji všem, kteří přispěli svým volným časem.
30. 4. 2014 - Čarodějnice, tradičně se soutěžemi pro děti, které probíhaly do samotného zapálení. Těchto soutěží se účastnilo na 40 dětí. Letos vznikl problém, kde samotné čarodějnice pálit, tak aby nedošlo k znehodnocení hřiště. Premiéru měla tedy novinka, která se nám 100% osvědčila a to byl Čarodějnický kotel - hřiště neutrpělo žádné újmy a i úklid po této akci se nedá s minulými roky srovnávat. Večer se dostalo i na tancování, které nepřekazil ani déšť. Končilo se hodně po půlnoci.
28. 6. 2014 - Dětský den. Akce se nad míru vydařila a i počasí nám přálo. I když kolem byly jiné lákavé akce, přišel pro nás rekordní počet dětí a to cca 55. Pro ně byla připravena spousta soutěží, z financí osadního výboru se zapůjčil i skákací hrad. Poděkování patří našim motorkářům za uspořádání pěkné výstavy motorek, profesionálním hasičům z Nové Paky za předvedení jejich techniky, automodelářům a leteckým modelářům za ukázky jejich modelů a jejich mistrného ovládání. Všem tedy díky za pěkné odpoledne.Přes prázdniny a v září jsme pro širokou veřejnost otevřeli posezení na místním hřišti. Bylo otevřeno v pátek a v sobotu od 17hod - zavíralo se často až hodně po půlnoci. V nabídce bylo široké spektrum občerstvení, od klobás, alko i nealko nápojů, cukrovinek, slaných oříšků atd. Nejvíce chutnal nakládaný hermelín, který pro nás připravovala Monika Hanušová - tudíž velká pochvala Tato akce se setkala s velkým ohlasem a jsme připraveni to příští rok znovu rozjet a to asi už od začátku června.
2. 8. 2014 - Zorganizoval pod hlavičkou sboru p. Václav Řeháček a p. Jan Kodym 2. ročník fotbalového turnaje. Zúčastnilo se 5 osmičlenných týmů, které zápolily každý s každým. Akce se podařila, nikdo nebyl zraněn a těšíme se na další ročník.
30. 8. 2014 - Druhý ročník turnaje v nohejbalu a to na dvou travnatých hřištích. I když se těchto turnajů v tomto termínu konalo několik, tak účast byla slušná - sešlo se 9 týmů. Hrál se systém každý s každým. K vidění bylo spoustu napínavých bojů, kde o výsledku rozhodoval pouze 1 míč. I V této tradici hodláme dále pokračovat.
6. 9. 2014 - Jsme organizovali letošní druhé zadrhování, tentokrát naší člence Andree Česákové. I tentokrát doufáme, že to bylo pěkné zpestření svatebního dne.
15. 9. 2014 - Jsme s městem Nová Paka uzavřely Smlouvu o výpůjčce, která se vztahuje na Hasičský dům včetně okolních pozemků, hřiště a dřevostavbu s pergolou.
Copyright © 2010 - www.sdhvrchovina.cz - autor: Pavel Hörst