Zpráva o činnosti sboru za rok 2010

Letošní rok jsme začali rekonstrukcí výčepu. Došlo k obložení palubkami a zhotovení polic a skříní na míru. Do spodní části výčepu jsme zamontovali ohřívač vody.
V dubnu jsme opět pořádali svoz železného odpadu. Dále jsme byli těžit dřevo na čarodějnice, které jsme zakoupili od obecního úřadu ve Vidochově a zbylo i na topení do hasičárny. Zde bychom rádi poděkovali p. Sálovi za zapůjčení traktoru a odvoz.
Prvního dubna došlo ke spuštění internetových stránek našeho zboru, které vypracoval a následně spravuje náš kronikář P. Hörst. Za což mu paří velké díky. Naše adresa zní www.sdhvrchovina.cz a najdete zde něco z historie sboru, plánované akce, ale i fotografie z různých našich akcí.
V letošním roce jsme po dohodě s městským úřadem začali budovat zádržné sítě na fotbalovém hřišti. Město nám zaplatilo materiál a my jsme vyvrtali díry, do kterých jsme zabetonovali na každé straně šest sloupů.Zde bych rád poděkoval p. Patkovi za zapůjčení vrtáku. Na jaře dojde ještě k jejich propojení na vršku profilem a následnému natření vrchní barvou. Dále dojde k zabetonování dvou branek. V současné době máme již nakoupeny sítě na stěny i branky. Zde bych rád poděkoval V. Řeháčkovi za to, že v rámci brigády nechal všechno natřít základní barvou a K.Rulfovi za poskytnutí betonu a písku na betonáže. Pro potřeby hřiště jsme zakoupili rozmetadlo na hnojivo a na vybudování závlahy čerpadlo spolu s příslušenstvím.Hřiště jsme v letošním roce také pohnojili a Václav Řeháček ho pravidelně sekal. Za což mu patří velké díky.

Výjezdová jednotka:
Výjezdová jednotka v současné době čítá osm členů a začátkem roku se rozroste o člena dalšího. Jednotka se schází pravidelně každé pondělí, kdy probíhá školení a údržba techniky. Provádí i různé práce zde v hasičárně. Kdyby měl někdo zájem vstoupit do výjezdové jednotky, může kdykoliv přijít. Jednotka se také účastní prověřovacích taktických cvičení společně s jednotkou SDH Nová Paka a PS Nová Paka. V letošním roce byla jednotka dovybavena 5 kusy starších zásahových obleků, takže nyní má každý svůj .Dále byly zakoupeny 3 kusy zásahových baterek, 4kusy nových zásahových přileb a do výbavy přibyla ještě jedna kapesní radiostanice. Na příští rok máme podanou žádost na dva dýchací přístroje.

Okrskové hasičské závody - výsledky - Radkyně 2010:
Ženy
Pořadí Družstvo Štafeta Požární útok Celkem bodů
    čas body čas body  
1 Radkyně 49,95 2 28,24 1 3
2 Valdov 49,44 1 30,24 2 3
3 Vrchovina 64,33 5 36,16 3 8
4 Nová Paka 61,69 4 37,16 4 8
5 Štikov 69,31 6 104,36 5 11
6 Studénka 51,94 3 134,40 6 9

Muži
Pořadí Družstvo Štafeta Požární útok Celkem bodů
    čas body čas body  
1 Studénka 43,25 2 30,76 1 3
2 Radkyně 45,02 4 34,04 2 6
3 Nová Paka 44,03 3 37,50 4 7
4 Valdov I 41,34 1 40,90 6 7
5 Valdov II 52,06 9 36,16 3 12
6 Kumburský Újezd 49,18 8 39,60 5 13
7 Vrchovina I 47,29 5 48,90 8 13
8 Vrchovina II 47,69 6 51,04 9 15
9 Přibyslav 53,65 10 45,52 7 17
10 Štikov 48,28 7 100,40 10 17

Zásahy:
23. dubna - dopravní nehoda dvou osobních vozidel.
15. července - požár sloupu elektrického vedení na Kumburském Újezdě
16. července - požár lesního porostu v Podlevíně (planý poplach)
20. září - požár v domově pro seniory ve Svatojánské ulici (taktické cvičení)
24. října - požár garáže zde ve Vrchovině.

Kulturní akce:
27. listopadu - proběhla výroční valná hromada
6. února - jsme pořádali již tradiční hasičský bál, který byl opět velmi úspěšný. Zde děkuji všem sponzorům, kteří se podíleli na přípravě tomboly.
27. února - jsme pořádali dětský karneval, který se letos velmi vydařil.
31. dubna - jsme pořádali čarodějnice
28.- 30. května - jsme pořádali okresní kolo hry plamen. Akce se i přes nepřízeň počasí povedla. Zde bych rád poděkoval všem členům, kteří zde pracovali .Byly jsme za organizaci a průběh soutěže pochváleni jak od samotných soutěžících, ale i od vedoucích kolektivů a od okresního sdružení hasičů.
19. června - jsme pořádali dětský den.
25. září - jsme pořádali svatováclavskou zábavu. Bohužel oproti loňsku se nesetkala se zájmem občanů a tak i přes snahu pořadatelů skončila ve ztrátě. Akci příští rok budeme opakovat a věříme že se účast zlepší.

Plán akcí na rok 2011:
5. ůnora - tradiční hasičský bál s bohatou tombolou.
12. ůnora - dětský karneval
30. dubna - čarodějnice
21. května - okrsková soutěž k 115. výročí založení sboru
25. června - dětský den
30. července - výlet pro členy SDH
24. září - svatováclavská zábava
26. listopadu - výroční valná hromada

V roce 2010 byli vyznamenáni:
Za věrnost:
Augustin Franc - 60 let ve sboru
Milan Pekárek - 40 let ve sboru
Vladimír Česák, Jaroslav Erlebach, Karel Rulf - 30 let ve sboru
Andrea Hörstová, Stanislav Hylmar, Jana Maternová - 20 let ve sboru
Tomáš Burger, Zbyněk Luňák - 10 let ve sboru

Čestné uznání:
Pavel Hörst ml.

Medaile za příkladnou práci:
Pavel Hörst st., Karel Rulf

Medaile za zásluhy:
Jaromír Erlebach

Všem vyznamenaným členům SDH Vrchovina velmi děkujeme za jejich obětavou práci pro sbor a těšíme se na další spolupráci v letech následujících.

Na uvedených pracích a pořádaných akcích jsme odpracovali 1650 brigádnických hodin.
Chtěl bych poděkovat všem, kteří se na těchto akcích podíleli a doufám, že příští rok budeme i nadále takto spolupracovat. Děkuji .

Přeji vám Veselé Vánoce, bohatého Ježíška a do nového roku hodně štěstí, zdraví a osobních úspěchů.
Copyright © 2010 - www.sdhvrchovina.cz - autor: Pavel Hörst